ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 16/11/2021
Nb: 753 / 2021
Attachements

753_16.11.2021_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.pdf