Το Σ.Ε.Π. δημιουργεί app για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γενική Εφορεία
Date Issues: 04/10/2021
Nb: 85 / 2021


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 85_2021.pdf