Συνεργασία Σ.Ε.Π. και WWF Hellas στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Υιοθέτησε μία παραλία»