Συνεργασία Σ.Ε.Π. και WWF Hellas στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Υιοθέτησε μία παραλία»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/05/2021
A/A: 41 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Περιβάλλοντος

Το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, δηλαδή κάθε ανθεκτικού στερεού υλικού που πετιέται ή εγκαταλείπεται σε θάλασσες και ακτές, αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλειά μας. 

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνεργασίας μεταξύ WWF και Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης, οι Έλληνες Πρόσκοποι ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους με το WWF Ελλάς και δραστηριοποιούνται άμεσα ώστε να κρατήσουν μακριά από τις θάλασσες και τις ακτές μας τη μεγάλη απειλή για το περιβάλλον και την άγρια ζωή.

Μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος επιστήμης των πολιτών (citizen science) «Υιοθέτησε μία παραλία», στο οποίο συμμετέχει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ως Στρατηγικός Εταίρος, στοχεύουμε για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια στη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για την παράκτια πλαστική ρύπανση επιλεγμένων παραλιών στην Ελλάδα, μέσω του δικτύου των Προσκοπικών Συστημάτων αλλά και ομάδων πολιτών, μαθητών και άλλων φορέων.

Στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση των απορριμμάτων που συναντάμε στις παραλίες, η ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης, η ενεργός συμμετοχή καθενός από εμάς για την προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων που θα βοηθήσει τους αρμόδιους κρατικούς φορείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να αντιληφθούν την προέλευση των απορριμμάτων στις παραλίες, με σκοπό την καταπολέμηση της ρύπανσης των παραλιών.

Εμείς, ως Πρόσκοποι, έχουμε μεγάλη γεωγραφική διασπορά στην Ελλάδα με δεκάδες Προσκοπικά Συστήματα κοντά στη θάλασσα, αλλά και πολύ περισσότερα άμεσα συνδεδεμένα με αυτήν. Επιπλέον, η προσφορά για κάθε Πρόσκοπο είναι αυθόρμητη συμπεριφορά και η ενεργός συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε ακόμη περισσότερες στιγμές στη φύση και να συμβάλλουμε στην καταγραφή ενός πολύ σοβαρού ζητήματος, που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπισή του.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνει ανά Προσκοπικό Σύστημα, και μπορεί την υιοθετημένη παραλία να την αναλάβει ένα μόνο Τμήμα ή κάθε καταγραφή να πραγματοποιηθεί από διαφορετικό Τμήμα ή να υιοθετηθούν πάνω από μία παραλίες.

Η διαδικασία είναι απλή!
Βήμα 1: Σκεφτείτε και αποφασίστε σαν Σύστημα αν θέλετε να συμμετέχετε 2 ή 4 φορές τον χρόνο στην καταγραφή και συλλογή απορριμμάτων από μια συγκεκριμένη παραλία ή και περισσότερες.
Βήμα 2: Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://adoptabeach.wwf.gr/toolkit για τα χαρακτηριστικά της παραλίας και τις ενέργειες που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε εσείς.
Βήμα 3: Επιλέξτε την παραλία που θα υιοθετήσετε αφού βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ήδη υιοθετημένη.
Βήμα 4: Επικοινωνήστε με την υπεύθυνη εκ μέρους της Εφορείας Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε. του προγράμματος «Υιοθέτησε μία παραλία» κα Αθηνά Τσεκούρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση adoptabeach@sep.org.gr για όποια επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε, αλλά και να οριστικοποιήσετε από κοινού τις λεπτομέρειες της συμμετοχής σας.
Βήμα 5: Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
Βήμα 6: Τα βήματά σας θα σας οδηγήσουν τώρα στην παραλία σας! Για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά και όσο περισσότερο εσείς επιθυμείτε, θα την επισκέπτεστε τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο για να την φροντίζετε!

Στα πρώτα 25 Προσκοπικά Συστήματα που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα δοθεί ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την οριοθέτηση της παραλίας, τη συλλογή και την καταγραφή των απορριμμάτων. Επίσης, τα μέλη όλων των Προσκοπικών Συστημάτων που θα συμμετέχουν, μετά την καταχώρηση της δεύτερης καταγραφής θα λάβουν το διακριτικό κεντητό σήμα του προγράμματος για την Προσκοπική Στολή. Για την προβολή της συμμετοχής των Συστημάτων στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε μία παραλία» θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης beach flags με τα σήματα του προγράμματος και των φορέων υλοποίησης.

Ως Έλληνες Πρόσκοποι, ας καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την επιτυχία αυτής της  συνεργασίας με το WWF Ελλάς, ώστε να προκύψουν αξιόπιστα δεδομένα για να εξεταστούν τα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης της σύγχρονης κοινωνίας και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενημερωμένων, κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών πολιτών, που προσπαθούν να κρατήσουν τον πλούσιο, όμορφο και υγιή κόσμο που κληρονομήσαμε, ζωντανό!

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος και μέλος της ομάδας εργασίας της Εφορείας Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε. κα Αθηνά Τσεκούρα (email: adoptabeach@sep.org.gr & τηλ.: 6944757020).Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 41_2021.pdf
adopt a beach social_final-5.jpg
adopt a beach social_final-4.jpg
adopt a beach social_final-3.jpg
adopt a beach social_final-1.jpg
adopt a beach social_final-2.jpg