Παγκόσμια Διάσκεψη Νεολαίας για τις επιπτώσεις της πανδημίας στους νέους, 23-25 Απριλίου 2021

Γενική Εφορεία
Date Issues: 19/04/2021
Nb: 28 / 2021


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28_2021.pdf
ΑΝ.28_youth-01.png
ΑΝ.28_youth-02.png
ΑΝ.28_youth-03.png