ΘΕΜΑ: HeForShe – Το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης του Ο.Η.Ε. για την ισότητα των φύλων και η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.)

Γενική Εφορεία
Date Issues: 08/03/2021
Nb: 16 / 2021


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16_2021.pdf
ΑΝ.16_HeForShe & WOSM ActionKIT.pdf