ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 04/12/2020Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα και

πρώην Περιφερειακού Εφόρου Έβρου 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Attachements

ΨΗΦΙΣΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.pdf