ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 04/12/2020

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα και

πρώην Περιφερειακού Εφόρου Έβρου 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.pdf