ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 23/10/2020
Nb: 648 / 2020
Attachements

648_23.10.2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.pdf