Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2015 & 2016

Γενική Εφορεία
Date Issues: 24/10/2014
Nb: 24 / 2014


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24_2014_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf