Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2015 & 2016

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/10/2014
A/A: 24 / 2014

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24_2014_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf