Χρήσιμα έγγραφα στις επαφές με τις Αρχές για τη λειτουργία των Κατασκηνώσεων και των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου