Χρήσιμα έγγραφα στις επαφές με τις Αρχές για τη λειτουργία των Κατασκηνώσεων και των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/05/2013
A/A: 47 / 2013

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 47_2013.pdf
ΑΝ. 47_Α_mnimonio_sep_teliko_signs.pdf
ΑΝ. 47_Β_EOT.pdf
ΑΝ. 47_Γ_ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10 04 2013.pdf