Αεροπροσκοπικό διήμερο : 14οι Πανελλήνιοι Αγώνες Αερομοντέλων στη μνήμη «Γεωργίου Μπούσουλα» 11ος Διαγωνισμός/Έκθεση Πλαστικών Αερομοντέλων

Γενική Εφορεία
Date Issues: 15/03/2013
Nb: 26 / 2013


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26_2013.pdf
ΑΝ. 26_Δήλωση συμμετοχής.doc