Αεροπροσκοπικό διήμερο : 14οι Πανελλήνιοι Αγώνες Αερομοντέλων στη μνήμη «Γεωργίου Μπούσουλα» 11ος Διαγωνισμός/Έκθεση Πλαστικών Αερομοντέλων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/03/2013
A/A: 26 / 2013

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26_2013.pdf
ΑΝ. 26_Δήλωση συμμετοχής.doc