57ο Τζάμπορη των Αιθέρων – 18o Τζάμπορη στο Διαδίκτυο (57th Jamboree-On-The-Air - 18th Jamboree-On-The-Internet)

Γενική Εφορεία
Date Issues: 02/10/2014
Nb: 93 / 2014


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 93_2014.pdf
ΑΝ. 93_Αναφορά Συμμετοχής_2014.doc