57ο Τζάμπορη των Αιθέρων – 18o Τζάμπορη στο Διαδίκτυο (57th Jamboree-On-The-Air - 18th Jamboree-On-The-Internet)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/10/2014
A/A: 93 / 2014

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 93_2014.pdf
ΑΝ. 93_Αναφορά Συμμετοχής_2014.doc