Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την προστασία του Υμηττού

Γενική Εφορεία
Date Issues: 25/05/2020
Nb: 59 / 2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59_2020.pdf