Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την προστασία του Υμηττού

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/05/2020
A/A: 59 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας μας με θεσμικούς, κρατικούς και μη φορείς, και ιδίως στο πλαίσιο εδραίωσης στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο το Σ.Ε.Π. έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν ευρύτερα θέματα του περιβάλλοντος (Ανακοίνωση Γ.Ε. 68/4.7.2018), την Τρίτη, 19 Μαΐου 2020, υπεγράφη νέο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την προστασία και αξιοποίηση του Υμηττού. 

Με το επονομαζόμενο «Μνημόνιο Συνεργασίας για τα μονοπάτια του Υμηττού» τίθενται οι βάσεις για να γίνει ο Υμηττός επισκέψιμος για όλους, για ψυχαγωγία, άθληση, περιήγηση και συνάντηση με το φυσικό περιβάλλον.

Βασικό αντικείμενο του Μνημονίου είναι η προώθηση:
όλων των απαραίτητων ενεργειών (π.χ. μελετών, επεμβάσεων) βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για τη δημιουργία, την εθνική πιστοποίηση και τη συντήρηση του Δικτύου Μονοπατιών, 
όλων των απαιτούμενων δράσεων, έργων και μηχανισμών προβολής, βάσει των προαπαιτούμενων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πεζοπόρων (ERA) για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση του Δικτύου Μονοπατιών, 
όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προβολή του Δικτύου Μονοπατιών και την ανάδειξή του ως πόλο έλξης του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Ως εκ τούτου, με τη δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση του Δικτύου Μονοπατιών, οι συνεργαζόμενοι φορείς και το Υπουργείο επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ τους, ενεργοποιώντας τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τους πολίτες που θα μπορούν να επισκεφθούν τον Υμηττό ως πεζοπόροι, για την επίτευξη των κοινών σκοπών που αφορούν στην ευρύτερη προστασία του Υμηττού και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του εν λόγω οικοσυστήματος, αναγνωρίζοντας την πολυλειτουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και τον κοινωνικοοικονομικό του ρόλο. 
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται:
Η συστηματική διαχείριση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος υπό το πρίσμα της αειφορίας και σε σύνδεση με τις πολιτικές, στόχους και δεσμεύσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τα δασικά οικοσυστήματα.
Η διατήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του οικοσυστήματος.
Η βελτίωση των νομικών εργαλείων παρακολούθησης για τη θεσμική θωράκιση του οικοσυστήματος.
Η δικτύωση και οι συνέργειες θεσμικών και μη φορέων που σχετίζονται με το οικοσύστημα για την ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της απλοποίησης των διαδικασιών.
Η ανάπτυξη θεσμοθετημένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων φορέων και υπηρεσιών, της εθελοντικής δράσης των πολιτών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Η δημιουργία μόνιμου και ευέλικτου μηχανισμού παρακολούθησης του οικοσυστήματος.
Η ενίσχυση της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες με έμφαση στον κοινωνικοοικονομικό ρόλο του οικοσυστήματος.
Η ενσωμάτωση σε προϊόντα και υπηρεσίες των αποτελεσμάτων της έρευνας, της καινοτομίας και των διεθνών πρακτικών και πολιτικών.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για τα μονοπάτια του Υμηττού τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και η διάρκεια ισχύος του ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Εκτός από το Σ.Ε.Π., το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.

Ευελπιστώ ότι όλοι οι Πρόσκοποι, ιδίως της Αττικής, θα υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή, γιατί ο Υμηττός, μαζί με την Πάρνηθα και την Πεντέλη, είναι από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου του Λεκανοπεδίου και αξίζουν της προσοχής και της προστασίας μας.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ, 
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59_2020.pdf