Περιφερειακές Εφορείες

Για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των Προσκοπικών Συστημάτων, ο Γενικός Έφορος συνεργάζεται με 23 Περιφερειακές Εφορείες, οι οποίες είναι: 

Καθώς υπάρχουν Ελληνικά Προσκοπικά Συστήματα σε Κάιρο, Παρίσι κα, οι πόλεις αυτές ανατάσσονται στην παρακάτω Περιφέρεια:
  • Αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων : Ανδρέας Γιόσρι, [email protected]