02/04/2018Χ5. Οργάνωση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (ασύγχρονη εκπαίδευση)

Χ5. Οργάνωση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (ασύγχρονη εκπαίδευση)  

Στο τέλος της Εκπαιδευτικής Ενότητας οι Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές του ΣΕΠ είναι σε θέση να εκπαιδεύουν μέσα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης (Portal) βαθμοφόρους που έχουν επιλέξει να εκπαιδευτούν ψηφιακά. 

Περιεχόμενο :

·        Λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας (portal eMathaino)

·        Αρχές σωστής παρακολούθησης

·        Διαδικασίες, έγκρισης/ προετοιμασίας /υλοποίησης / αξιολόγησης

·        Κλείσιμο Ψηφιακής διαδικασίας

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου Χ5 Οργάνωση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων

Τα βίντεο που εμπεριέχονται στο pdf του εγχειριδίου, βρίσκονται αναρτημένα στο youtube, στο επίσημο κανάλι του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.