Επανέκδοση εγχειριδίου «Καλωσόρισες στον Προσκοπισμό»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/11/2020
A/A: 111 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027 και στο πλαίσιο σχεδιασμού ολοκληρωμένων ενεργειών εξωστρέφειας και της στρατηγικής για την επικοινωνία του Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση Γ.Ε. 117/14.12.2018), ανακοινώνει την επανέκδοση του εγχειρίδιου «Καλωσόρισες στον Προσκοπισμό»

Το εγχειρίδιο αφορά στην προσέλκυση νέων ενηλίκων στελεχών καθώς και μελών Προσκοπικού Δικτύου, περιγράφοντας με απλά λόγια τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις δεξιότητες που θα αποκομίσουν από την ενασχόλησή τους ως εθελοντές με την Προσκοπική Κίνηση. Όπως και στην προηγούμενη έκδοση, το πολυσέλιδο έντυπο συνοδεύεται από σχετική αφίσα και μονοσέλιδο φυλλάδιο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τα Προσκοπικά Συστήματα. 

Το έντυπο ανανεώθηκε σημαντικά τόσο εικαστικά όσο και ως προς το περιεχόμενό του, προκειμένου να προσαρμοστούν στοιχεία που άλλαξαν με την πάροδο των χρόνων, όπως για παράδειγμα η περιγραφή της Προσκοπικής Μεθόδου.

Το συνολικό υλικό μπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά στην Περιοχή Μελών, στην κατηγορία Εκδόσεις Σ.Ε.Π. καθώς και στην κατηγορία Εικόνα, Εξωστρέφεια & Επικοινωνία/Επικοινωνιακό Υλικό και φυσικά μπορείτε να το προμηθευτείτε έναντι συμβολικής τιμής και από το Προσκοπικό Πρατήριο

Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των νέων Προσκοπικών Συστημάτων και υποστήριξης της προσπάθειας για την προσέλκυση νέων ενηλίκων μελών, θα αποσταλούν δωρεάν 20 έντυπα και 50 αφίσες και μονοσέλιδα φυλλάδια στα Προσκοπικά Συστήματα που διανύουν τον πρώτο και δεύτερο χρόνο λειτουργίας τους, όπως επίσης θα αποστέλλονται δωρεάν και σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα που θα ιδρύεται. 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 111_2020.pdf
ΑΝ.111_Wellcome_to_Scouts_Final.pdf
ΑΝ.111_Leaflet_v3.pdf
ΑΝ.111_Poster_Α3_v2.pdf