Αναθεώρηση Προσκοπικού Προγράμματος

Η Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος αποτέλεσε το κύριο θέμα του 19ου  Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2022. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς και στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Π., που επικύρωσε την απόφαση για ένα νέο Προσκοπικό Πρόγραμμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των νέων του σήμερα.

Για το εγχείρημα της Αναθεώρησης θα αξιοποιηθούν πόροι όπως το GPS - The Guide to Youth Program in Scouting (Οδηγός για το Προσκοπικό Πρόγραμμα).

Μία από τις πρώτες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν και θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία στη συνέχεια είναι η διεξαγωγή ερευνών. Διαφορετικά κοινά, εντός και εκτός Σ.Ε.Π., θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί διαφορετικών θεμάτων, καθώς είναι σημαντικό να ληφθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι πληροφορίες.

Οι εθελοντές και ιδιαίτερα οι νέοι είναι αυτοί που κρατούν ζωντανή τη λειτουργία της Κίνησης και θέλουμε κατά τον καλύτερο τρόπο να αποτελέσουν τον πυρήνα της αλλαγής, συμμετέχοντας στις Ομάδες Εργασίας  για την Αναθεώρηση.

Προτάσεις για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος μπορούν να αποστέλλονται από κάθε Ενήλικο Στέλεχος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 


Το Προσκοπικό Πρόγραμμα αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των παιδιών και των νέων και με τη συμμετοχή τους σε αυτό γιατί είναι οι κύριοι φορείς της δικής τους εξέλιξης και ευτυχίας. Είναι απίθανο ένα παιδί να έλκεται από τον Προσκοπισμό επειδή ενδιαφέρεται για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Τα παιδιά γίνονται Πρόσκοποι γιατί τους προσφέρεται η ευκαιρία να λάβουν μέρος σε συναρπαστικές δραστηριότητες, αλλά μένουν στην Προσκοπική Κίνηση για να βρουν απαντήσεις στις ανάγκες και τις επιδιώξεις τους.

Ο Προσκοπισμός είναι μία Κίνηση «νέων» που υποστηρίζεται από ενήλικες και όχι μία Κίνηση «για νέους», τους οποίους διαχειρίζονται μόνο ενήλικες.