Επικοινωνία

Θα μας βρείτε

/./.--./../-.-/---/../-./.--/-./..../.../-/./--/.-/--../../ /--/.-/...
Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία για τους Δημοσιογράφους:

  • Ελίνα Γαλιώτου
  • Τηλ.: 2169007246
  • Τηλ.: 6978484368

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της Επιτροπής μπορείτε να αποστείλετε email στο: [email protected].  ή κάντε κλικ