Ανανέωση Κριτηρίων Αξιολόγησης Λυκοπούλων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 15/11/2019
A/A: 87 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης της Γενικής Εφορείας 2018-2021, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα ανανεωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης των Λυκοπούλων. Συνεχίζοντας την πολύ καλή εργασία του 2012 και αποδεικνύοντας ότι η Κίνησή μας συνεχώς ανανεώνεται και εξελίσσεται και λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκείς ανάγκες των παιδιών ηλικίας Λυκοπούλου (7-11 ετών), τα ανανεωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης των Λυκοπούλων έρχονται για να τις καλύψουν με επιτυχία. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης είναι μία σειρά από πρακτικές γνώσεις και ικανότητες, που εντάσσονται σαν παιχνίδια σε συγκεκριμένο σημείο στο πρόγραμμα της Αγέλης, επιτρέποντάς μας να διαπιστώσουμε τις δυνατότητες ενός Λυκοπούλου ανάλογα με την ηλικιακή ανάπτυξή του. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης αποτελούν την ατομική πρόοδο του Λυκοπούλου και μέσα από αυτά ανακαλύπτουμε ποιες είναι οι δυνατότητές του, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε διαρκώς το πρόγραμμά μας. Σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και ύστερα από τη διαδικασία της αξιολόγησης, επιλέγουμε τα κατάλληλα Κριτήρια που θα συμβάλλουν στη σύμμετρη ανάπτυξη των Λυκοπούλων.

Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους, τα Κριτήρια Αξιολόγησης χωρίζονται σε τρία στάδια αξιολόγησης:


1ο Στάδιο 
Το Λυκόπουλο να είναι σε θέση να εξυπηρετεί στοιχειώδεις ατομικές του ανάγκες και να προσαρμόζεται στο μικρό σύνολο της Αγέλης του.

2ο Στάδιο
Το Λυκόπουλο να εξυπηρετεί ατομικές του ανάγκες σε ικανοποιητικό βαθμό και να προσφέρει θετικά στο άμεσο περιβάλλον του.

3ο Στάδιο
Το Λυκόπουλο να εξυπηρετεί σχεδόν τέλεια προσωπικές του ανάγκες και να έχει θετική προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Τα ανανεωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης παρουσιάζονται στο έντυπο που επισυνάπτεται, στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. και θα συμπεριληφθούν στο νέο Φυλλάδιο Προγραμματισμού που προετοιμάζει η Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε.
 
Η διαδικασία της ανανέωσης όμως δεν σταματάει ποτέ. Θυμίζουμε ότι νέα θέματα - Κριτήρια Αξιολόγησης μπορεί να προτείνει οποιοδήποτε Ενήλικο Στέλεχος του Κλάδου Λυκοπούλων, με τεκμηριωμένη πρόταση προς την Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων της Γενικής Εφορείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ευελπιστούμε ότι τα ανανεωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης Λυκοπούλων θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια των Ενηλίκων Στελεχών του Κλάδου Λυκοπούλων, στη συνεχή προσπάθεια για ακόμη πιο ελκυστικό και ποιοτικό πρόγραμμα στις Αγέλες μας.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 87_2019.pdf
kritiria axiologisis.pdf