Μεθοδολογία


Οι Ετήσιοι Στόχοι του προγράμματος της Αγέλης, υλοποιούνται με την εφαρμογή του Μηνιαίου Θέματος, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αντικείμενα με τα οποία θ’ ασχοληθεί η Αγέλη τον συγκεκριμένο μήνα, η μορφή των δράσεων και η χρονική τοποθέτησή τους . Το Μηνιαίο Θέμα αποτελεί οδηγό αλλά και πηγή πρωτοτυπίας για τις δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων και διαμορφώνεται ανάλογα:

 • με τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών,
 • με την επικαιρότητα των πραγμάτων,
 • με τις επικρατούσες συνθήκες και
 • με τις υπάρχουσες δυνατότητες, πάντοτε με γνώμονα την κάλυψη των Ετήσιων Στόχων και μέσα στα πλαίσια των Αρχών και των Σκοπών του Προσκοπισμού.
Το Μηνιαίο Θέμα χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις της Αγέλης μέσα στο χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει, ανεξάρτητα από το είδος (περίπατος – εκδρομή κτλ.) ή τον τόπο της δράσης (εστία – ύπαιθρο κτλ.). Κάθε μέρος της δράσης (τραγούδι – παιχνίδι – χειροτεχνία κλπ.) έχει άμεση σχέση με το Μηνιαίο Θέμα.

Οι δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων πραγματοποιούνται ομαδικά ως Δράσεις Αγέλης και ατομικά ως Ερασιτεχνικές Ασχολίες.

Οι Δράσεις Αγέλης είναι: 
α. Τυπική συγκέντρωση (πραγματοποιείται σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο περισσότερα),
β. Δράση Περιβάλλοντος Πόλης (παιχνίδια πόλης ή χωριού, δράση σε μουσεία, θέατρο, κινηματογράφος κ.λπ.) και 
γ. Δράσεις Υπαίθρου (περίπατος ή μονοήμερη – διήμερη εκδρομή στην ύπαιθρο).

Η προσκοπική κατασκήνωση έχει αυτή τη μοναδικότητα που την κάνει να ξεχωρίζει και ταυτόχρονα να δίνει αξέχαστες εμπειρίες και βιώματα στα παιδιά.

Για το λόγο αυτό η κατασκήνωση θεωρείται και είναι η κορυφαία δράση του χρόνου για κάθε τμήμα.

Ο ιδρυτής μας γράφει:

Η προσκοπική εργασία του χειμώνα δεν είναι τίποτα άλλο από την προετοιμασία των κατασκηνωτικών ημερών του καλοκαιριού.

Πριν ξεκινήσουμε για να οργανώσουμε οποιαδήποτε δράση θα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει τι στοχεύουμε με τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός της από παιδαγωγικής πλευράς και τι εμείς επιδιώκουμε.

Το ίδιο συμβαίνει και με την κατασκήνωση. Αν δεν έχουμε προδιαγράψει συγκεκριμένους ΣΤΟΧΟΥΣ, τότε ολόκληρη η εργασία μιας προσκοπικής περιόδου μπορεί να έχει περιορισμένα αποτελέσματα.

Και κατ' επέκταση, η ίδια η προσκοπική κατασκήνωση μπορεί να αποτύχει. Γιατί δεν θα έχει ούτε συναρπαστικό πρόγραμμα, ούτε θα μπορέσει να ελκύσει και να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των παιδιών.

Σε μια κατασκήνωση Αγέλης Λυκοπούλων, θα πρέπει το Συμβούλιο Αγέλης να έχει προδιαγράψει τους στόχους μέσα από τον Ετήσιο Προγραμματισμό

Πέρα όμως από τους παιδαγωγικούς στόχους που παίρνει το Συμβούλιο Αγέλης από τον Ετήσιο Προγραμματισμό, μια κατασκήνωση Αγέλης πρέπει να επιδιώκει:

 1. την ανάπτυξη της προόδου των Λυκοπούλων
 2. την ψυχαγωγία
 3. τη γνωριμία με άλλες περιοχές της πατρίδας μας
 4. την προσφορά σε μια Κοινότητα ή μικρό χωριό, και
 5. τη γνωριμία με την ελληνική φύση. 

Όλο το βάρος των εργασιών μιας κατασκήνωσης Αγέλης "πέφτει" στους ώμους των Βαθμοφόρων της. Όλα τα ποιοτικά στοιχεία που θα περιέχει η κατασκήνωση εξαρτώνται από την προσωπικότητά τους και τη φαντασία τους  (παίρνοντας και τις ιδέες των Λυκοπούλων μέσα από τους Κύκλους Αγέλης για την ανάλογη διακόσμηση του χώρου, στο μύθο - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  που θα ζήσουν τα Λυκόπουλα κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης).

"Σε μια κατασκήνωση όλα γίνονται με το παράδειγμα. Ζείτε μαζί με τα παιδιά σας, που παρατηρούν κάθε σας κίνηση, κάθε μέρα. Εάν είσαστε τεμπέλης, θα 'ναι κι αυτά, εάν είστε καθαρός θα γίνουν κι αυτά. Εάν εφευρίσκετε έξυπνες κατασκευές θα βρείτε πολλούς αντιπάλους εφευρέτες. Περιμένετε πολλά από τα παιδιά σας και θα τα έχετε".
Το Πρόγραμμα της Αγέλης Λυκοπούλων προσφέρει στα παιδιά κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των ατομικών κλίσεων και ικανοτήτων τους. Το Λυκόπουλο ενθαρρύνεται με μια σειρά διαδοχικών αναγνωρίσεων της προσπάθειας την οποία καταβάλλει, συμμετέχοντας στις δράσεις της Αγέλης του.
 • Υπόσχεση: Για να δώσει ένα Λυκόπουλο την Υπόσχεσή του θα πρέπει: Να έχει παρακολουθήσει ένα ολόκληρο ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας δράσης Υπαίθρου και να γνωρίζει τι είναι τα Λυκόπουλα, την Υπόσχεση, τον Νόμο του Λυκόπουλου, το Ρητό του Λυκόπουλου και τον χαιρετισμό.
 • Α’ Αστέρι: Για να πάρει ένα Λυκόπουλο το Α’ Αστέρι πρέπει να έχει παρακολουθήσει από τότε που υποσχέθηκε, τις περισσότερες δράσεις τριών (3) ολοκληρωμένων Μηνιαίων Θεμάτων.
 • Β’ Αστέρι: Για να πάρει ένα Λυκόπουλο το Β’ Αστέρι, πρέπει να έχει παρακολουθήσει από τότε που πήρε το Α’ Αστέρι, τις περισσότερες δράσεις έξι (6) ολοκληρωμένων Μηνιαίων Θεμάτων.
 • Ερασιτεχνικές Ασχολίες: Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα με τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, μπορεί μετά την ενασχόλησή του σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ, να παρουσιάσει δείγματα της εργασίας του στους Βαθμοφόρους και στα άλλα παιδιά της Αγέλης του. Αν αυτά κριθούν ικανοποιητικά, του αναγνωρίζεται η Προσωπική Δημιουργία στο σχετικό αντικείμενο και του απονέμεται Ειδικό Βεβαιωτικό. Συγκεντρώνοντας το Λυκόπουλο τρία (3) Βεβαιωτικά σε αντικείμενα του ιδίου Τομέα Ενδιαφέροντος, του απονέμεται το αντίστοιχο Διακριτικό, που φέρει στη στολή του. 
 • Ειδικές Ερασιτεχνικές Ασχολίες: Η ιδιαίτερη απασχόληση του Λυκόπουλου με  αντικείμενα από τους 5 τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλαδή: Ειδική Ερ. Ασχολία Ζωής Υπαίθρου, Σωματικής Αγωγής, Κοινωνικής Συνεργασίας, Τεχνικών Δεξιοτήτων και Πνευματικής Καλλιέργειας, και η αναγνώριση προσπάθειας των παιδιών γίνεται με απονομή ειδικών σημάτων, τα οποία θα φέρει στην στολή του, έτσι ακριβώς όπως περιγράφονται  στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών του Σ.Ε.Π. 
 • Συμμετοχή στην Κατασκήνωση: Κάθε Λυκόπουλο μετά από τη συμμετοχή του σε κάθε κατασκήνωση, του απονέμεται το ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ, διαφορετικό ανάλογα με τον αριθμό των κατασκηνώσεων που έχει συμμετάσχει. Το σήμα απεικονίζει μία σκηνή στην ύπαιθρο και τη Λυκοκεφαλή και ανάλογα με τον αριθμό των κατασκηνώσεων το περίγραμμα του σήματος αλλάζει στα εξής χρώματα: Κόκκινο για συμμετοχή του Λυκόπουλου στην πρώτη του κατασκήνωση, Πράσινο για συμμετοχή του Λυκόπουλου στη δεύτερη κατασκήνωση, Λευκό για συμμετοχή του Λυκόπουλου στην τρίτη του κατασκήνωση και Μωβ για συμμετοχή του Λυκόπουλου στην τέταρτη κατασκήνωση. Το σήματα θα απονέμονται στα Τυπικά Έναρξης της τελευταίας ημέρας της κατασκήνωσης ή στα Τυπικά Έναρξης της πρώτης συγκέντρωσης, στην αρχή της νέας προσκοπικής περιόδου και θα φέρονται πάνω από τη δεξιά τσέπη της στολής του Λυκόπουλου. Κάθε σήμα που απονέμεται θα αντικαθιστά το προηγούμενο.
 • Χρυσός Λύκος: Κάθε Λυκόπουλο το οποίο βρίσκεται στην τελευταία του χρονιά στην Αγέλη Λυκοπούλων και πριν την ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ του στην Ομάδα Προσκόπων, μπορεί να ασχοληθεί με τη Χρονιά Χρυσού Λύκου.
 • Η Χρονιά Χρυσού Λύκου περιλαμβάνει κάποιες απαιτήσεις με τις οποίες μπορούν τα Λυκόπουλα να ασχοληθούν σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο μικρής ομάδας(μέχρι τρία άτομα), έχοντας πάντα τη βοήθεια των Βαθμοφόρων της Αγέλης.

  Αναλυτικά, οι απαιτήσεις για ένα Λυκόπουλο ώστε να ασχοληθεί με τη Χρονιά του Χρυσού Λύκου είναι: 

  •    Να έχει Β’ Αστέρι 

  •    Να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε μία κατασκήνωση, 

  •    Να έχει ένα βεβαιωτικό αναγνώρισης προσπάθειας Ερασιτεχνικής Ασχολίας από κάθε Τομέα Ενδιαφέροντος 

  •    Να έχει ένα βεβαιωτικό αναγνώρισης προσπάθειας μίας Ειδικής Ερασιτεχνικής Ασχολίας 

  · Να έχει προετοιμάσει και πραγματοποιήσει με τη βοήθεια των Βαθμοφόρων της Αγέλης, καθώς και με τα υπόλοιπα Λυκόπουλα που ασχολούνται με τη Χρονιά Χρυσού Λύκου, μία δράση Κοινωνικής Προσφοράς στην οποία θα συμμετέχει όλη η Αγέλη, 

  ·   Να συμμετέχει σε μία δράση γνωριμίας με την Ομάδα Προσκόπων. 

  ·  Ολοκληρώνοντας τις παραπάνω απαιτήσεις, να οργανώσει μαζί με ταυπόλοιπα Λυκόπουλα που ασχολούνται με τη Χρονιά του Χρυσού Λύκου μία παρουσίαση για τη ζωή του στην Αγέλη καθώς και την Χρονιά του Χρυσού Λύκου. 

  Αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα παραπάνω και ιδανικά στην τελευταία κατασκήνωση του Λυκόπουλου, του απονέμεται από τον Αρχηγό Συστήματος ο ΧΡΥΣΟΣ ΛΥΚΟΣ. Το σχετικό διακριτικό που φέρεται στη στολή αντικαθίσταται στην Ομάδα Προσκόπων από το ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ή στην Κοινότητα Ανιχνευτών από το διακριτικό ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΕΘΝΟΥΣ.

Οι «Προϋποθέσεις» και το περιεχόμενο των αντικειμένων των Ερασιτεχνικών Ασχολιών και των Ειδικών Ερασιτεχνικών Ασχολιών, περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ» των εκδόσεων του Σ.Ε.Π. και στις σχετικές με το θέμα Βασικές Εγκυκλίους της Γενικής Εφορείας του Σ.Ε.Π.
Στον ΚΥΚΛΟ ΑΓΕΛΗΣ συμμετέχουν όλα τα Λυκόπουλα και οι Βαθμοφόροι της. Συνέρχεται τακτικά και ανάλογα με το επίπεδο της Αγέλης, μπορεί να έχει τη μορφή παιχνιδιού ή τη μορφή κύκλου συζήτησης, οπότε και διευθύνεται εκ περιτροπής από ένα Λυκόπουλο. Στον Κύκλο Αγέλης τα παιδιά εκφράζουν τις επιθυμίες , τις γνώμες και τις ιδέες τους και αξιολογούν το πρόγραμμα της Αγέλης. Ακόμα μπορούν να παρουσιάζουν δείγματα της εργασίας τους σε διάφορα αντικείμενα Ερασιτεχνικών Ασχολιών. Τις επιθυμίες και τις γνώμες των παιδιών, συγκεντρώνει το Συμβούλιο Αγέλης και τις αξιοποιεί με τα ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ, δηλαδή τα προγράμματα των μηνών που ακολουθούν. Από τον Κύκλο Αγέλης επιλέγεται η ιστορία πλαίσιο των Μηνιαίων Θεμάτων.
Η αξιολόγηση του Λυκόπουλου γίνεται στην Αγέλη με τη βοήθεια των απλών θεμάτων-κριτηρίων που εντάσσονται στο πρόγραμμα ως παιχνίδια, γνώσεις, ικανότητες ή ευχάριστες εμπειρίες. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι εντελώς άσχετη με τη διαδικασία Αναγνώρισης Προσπάθειας (Υπόσχεση - Αστέρια) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέεται με αυτήν. Επίσης, τα Κριτήρια Αξιολόγησης δεν συνδέονται με τις Ερασιτεχνικές Ασχολίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Βαθμοφόρων και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων, τα θέματα-κριτήρια είναι ταξινομημένα κατά τους Πέντε Τομείς Ενδιαφερόντων. Επίσης τα θέματα – κριτήρια ταξινομούνται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους σε τρία στάδια αξιολόγησης, κατά τα οποία πρέπει το Λυκόπουλο:

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις στοιχειώδεις ατομικές του ανάγκες και να προσαρμόζεται στο μικρό σύνολο της Αγέλης του.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Να εξυπηρετεί τις ατομικές του ανάγκες σε ικανοποιητικό βαθμό και να προσφέρει θετικά στο άμεσο περιβάλλον του.

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Να εξυπηρετεί σχεδόν τέλεια τις προσωπικές του ανάγκες και να έχει θετική προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

 
Η διαδικασία αξιολόγησης είναι άγνωστη στα Λυκόπουλα. Για να πούμε με βεβαιότητα ότι ένα Λυκόπουλο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ηλικίας του, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να γνωρίζει και να τα καταφέρνει, σε τρία θέματα του ΙΔΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ από ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ενδεικτικός πίνακας θεμάτων - κριτηρίων αξιολόγησης ταξινομημένα κατά Τομέα Ενδιαφέροντος και Στάδιο Αξιολόγησης, καθορίζεται ύστερα από σχετική πρόταση της Εφορείας Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. και έγκριση του Γενικού Εφόρου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, τοποθετούνται, σε μορφή παιχνιδιών σε ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, σε συγκεκριμένες ζώνες του προγράμματος της Αγέλης, όπως φαίνεται στις δομές των δραστηριοτήτων που έχουν αναφερθεί παραπάνω.
 

ΝΕΑ θέματα- κριτήρια αξιολόγησης μπορεί να προτείνει οποιοσδήποτε Βαθμοφόρος του Κλάδου Λυκοπούλων. Η τεκμηριωμένη εισήγησή του στην Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. πρέπει να περιλαμβάνει το περιεχόμενό τους καθώς και την προτεινόμενη ταξινόμησή τους κατά Τομέα Ενδιαφέροντος και Στάδιο Αξιολόγησης. Η Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. αξιολογεί την πρόταση και εισηγείται σχετικά στον Γενικό Έφορο.
Το Λυκοπουλικό πρόγραμμα δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα που έχει σαν σκοπό του να απασχολεί τα παιδιά αυτής της ηλικίας.  Εξάλλου αυτό κάνουν και ένα σωρό άλλες οργανώσεις και ιδρύματα. Ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων "απασχόλησης" παιδιών και του Λυκοπουλικού προγράμματος, αναφέρεται σαφώς στον κανονισμό του Κλάδου Λυκοπούλων, όπου καθορίζεται ότι κύριος σκοπός του Λυκοπουλικού προγράμματος είναι η συμβολή στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών από 7 έως 11 ετών, ώστε να αναπτυχθούν οι ψυχικές, ηθικές και φυσικές τους ικανότητες, στα πλαίσια των Αρχών και του Νόμου του Πρόσκοπου.

Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό;

Τα παιδιά μας λοιπόν πρέπει να έρχονται και να συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας γιατί αυτά το θέλουν και γιατί η ζωή της Αγέλης τα ευχαριστεί. Σε αντίθεση με άλλους “χώρους”, τα παιδιά δεν πηγαίνουν από φόβο μην τιμωρηθούν, ούτε με το ζόρι λόγω της πίεσης των γονιών τους, ούτε γιατί “πρέπει” για να γίνουν καλύτεροι ή για να πάρουν καλύτερους βαθμούς ούτε βέβαια για να πάρουν παράσημα (κυριολεκτικά)! 

Αντιθέτως τα παιδιά μας πρέπει να έρχονται γιατί απλά εκεί “τους αρέσει” ! Και αυτό συμβαίνει γιατί εκεί ανακαλύπτουν, ζουν και συμμετέχουν στην περιπέτεια που επιθυμούν και ονειρεύονται αλλά -απλά- μόνοι τους δεν μπορούν να οργανώσουν. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτό το χώρο τα ενδιαφέροντά τους βρίσκουν διέξοδο. Γιατί εκεί νοιώθουν –συνέχεια- τη χαρά της γνώσης, τη χαρά της ανακάλυψης, τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά της υπέρβασης των δυσκολιών, τη χαρά της εσωτερικής γαλήνης και συγκίνησης.

Τέλος, πρέπει να έρχονται διότι εκεί κάποιοι σέβονται την οντότητά τους, αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα κάθε τους προσπάθεια και την αναγνωρίζουν όταν αυτή είναι προσπάθεια πέρα από τις δυνάμεις τους (σύμφωνα με την κρίση των παιδιών). Θα πρέπει λοιπόν (σύμφωνα με τα παραπάνω) το πλαίσιο λειτουργίας και εκτέλεσης του Λυκοπουλικού προγράμματος, πέραν του σκοπού που αναφέρεται στον κανονισμό του Κλάδου, να έχει και μια σχετική ομοιομορφία (στην δομή και όχι στο περιεχόμενο), να βασίζεται κύρια σε αυτό που θα ήθελαν τα παιδιά και να είναι ταυτόχρονα ελκυστικό και ενδιαφέρον, εξυπηρετώντας παράλληλα και τους στόχους του Τμήματος, ως μέρος ενός συνόλου με κοινές αρχές και επιδιώξεις.

Για αυτό στον Κλάδο Λυκοπούλων οι Βαθμοφόροι έχουν τα "εργαλεία" τους, με τη χρήση τον οποίων επιδιώκουν και πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το επιθυμητό αποτέλεσμα... Παιδιά που μέσα από το παιχνίδι γίνονται ολοένα και καλύτεροι άνθρωποι, με όλο και περισσότερα εφόδια χρήσιμα στη μετέπειτα πορεία τους, τόσο στον Προσκοπισμό όταν γίνουν μέλη της Ομάδας των Προσκόπων, όσο και στην ίδια τους τη ζωή!

Τα "εργαλεία " των Βαθμοφόρων που χρησιμοποιούν στην Αγέλη των Λυκοπούλων είναι:

 • Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ
 • Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
 • ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Έντυπο Κριτηρίων Αξιολόγησης)
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ