Οι Έλληνες Πρόσκοποι συμμετείχαν στο 2ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την ΕΚΕ

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 30/05/2019
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή, Κοινωνία


Ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. Χριστόφορος Μητρομάρας συμμετείχε ως ομιλητής στο 2ο Συνέδριο Ναυτεμπορικής για την ΕΚΕ, με τίτλο “Η σκυτάλη στις πόλεις”, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 29 Μαϊου 2019.Το συνέδριο είχε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες:

1η Ενότητα: Πόσο «αποκεντρωμένη» είναι η εθνική Ατζέντα

2η Ενότητα: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει θέση και ρόλο στην κυκλική οικονομία

3η Ενότητα: ΣΔΙΤ και συνέργειες εταιρικής υπευθυνότητας με αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες

4η Ενότητα: Βιώσιμες επενδύσεις – Εργαλεία «έξυπνης» και «πράσινης» οικονομίας στην περιφέρεια

RoundUp: 17 Στόχοι σε 8 Εθνικές Προτεραιότητες


Ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. πραγματοποίησε παρουσίαση στο Roundup στην Εθνική Προτεραιότητα 6 "Ενίσχυση της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάσης για την κοινωνική ευημερία και την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα" και μίλησε για την δράση των Προσκόπων για τους 17 στόχους και συγκεκριμένα για τον Στόχο 6: ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.Στο περιθώριο του συνεδρίου ο Γενικός Έφορος συζήτησε με τον κύριο Νίκο Τράντα, Προϊστάμενο Γραφείου Συντονισμού Θεσμικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβερνησης, σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν οι δράσεις τους  στο Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής για τους ΣΒΑ.