Οι Πρόσκοποι συμμετείχαν στο 1ο Convergences Greece Forum / Συγκλίσεις

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 04/04/2019
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή, Κοινωνία


Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το Convergences Forum / Συγκλίσεις στις 1 και 2 Απριλίου 2019. Πρόκειται για μία νέα πρωτοβουλία που ήρθε από την Γαλλία με στόχο να βάλει στο ίδιο τραπέζι οργανώσεις, οργανισμούς, εταιρίες, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, εκπροσώπους των μέσων και πολίτες σε έναν διάλογο ανοιχτό για τα σημαντικά προβλήματα της χώρας.

Το Convergences Greece Forum / Συγκλίσεις εστίασε στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11-  Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες. Κύρια επιδίωξή του ήταν να αναδειχτούν οι βέλτιστες πρακτικές της χώρας μας αλλά και να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος για «Συγκλίσεις».Στην εναρκτήρια εκδήλωση, την 1 Απριλίου στο Θέατρο Ολύμπια, βρέθηκαν στην ίδια σκηνή ο πιο διάσημος κοινωνικός επιχειρηματίας στον κόσμο Muhammad Yunus, ο σημαντικότερος επιστήμονας σε θέματα κλιματικής αλλαγής Hans Joachim Schellnhuber, ο πρωτοπόρος των “συγκλίσεων” Σταύρος Μπένος και ο ακτιβιστής Don Mullan υπό τον συντονισμό της Gina Belafonte. Στις 2 Απριλίου  ημέρα εργασιών του forum, στο The HUB Events διοργανώθηκαν 13 πάνελ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κλιματική αλλαγή, τη μικροχρηματοδότηση, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Zero Waste, την απασχολησιμότητα και την επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων, την ανθεκτικότητα της Αττικής, τα προγράμματα μονοπατιών στους ορεινούς όγκους, τις συνέργειες για την κοινωνική αλλαγή, αλλά και ένα πολύ διαδραστικό Marketplace!Οι Έλληνες Πρόσκοποι ως πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την πρωτοβουλία και συμμετείχαν μαζί με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο Marketplace. Εκεί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δράσεις που υλοποιούν για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές με οργανισμούς, εταιρείες, εκπροσώπους ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, αλλά και να αναζητήσουν από κοινού τις βιώσιμες λύσεις στα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.