Γιατί οι Πρόσκοποι «γιορτάζουν» την Διεθνή Ημέρα των Δασών;

Αρθρογραφος: Μπένος-Πάλμερ Θεόδωρος
Ημ/νια Έκδοσης: 19/03/2019
Κατηγορίες: Περιβάλλον


Η "Διεθνής Ημέρα των Δασών", 21 Μαρτίου, γιορτάζεται για να αυξήσει την παγκόσμια συνειδητοποίηση για όλα τα είδη δένδρων και δασών και να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους για τη χρησιμότητά τους.

Τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικολογικό μας σύστημα και στηρίζουν τη ζωή του ανθρώπου καθώς και την παροχή μέσων διαβίωσης. Βοηθούν επίσης στην ρύθμιση του κλίματος, τη μείωση της ρύπανσης, τη συγκράτηση των πλημμυρών, τη διατήρηση των υδάτινων πόρων. Τα δάση παρέχουν επίσης τρόφιμα και καταφύγια σε αναρίθμητα είδη ζώων, πτηνών και εντόμων και βοηθούν στη διατήρηση και την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας.

Τα δάση αποτελούν πηγή πολλών ζωτικών πόρων για δισεκατομμύρια ανθρώπους. κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρέχουν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα μέσα διαβίωσης και συχνά δημιουργούν θέσεις εργασίας μέσω του τουρισμού.

Δυστυχώς ο κόσμος χάνει τα δάση ως συνέπεια της πληθυσμιακής ανάπτυξης και της ανάγκης για ταχεία αστικοποίηση. Η αποψίλωση αποτελεί άμεση και παγκόσμια απειλή που αντιμετωπίζουν σήμερα τα δάση.Σύμφωνα με μια έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, χάνουμε 7 εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο, κάθε χρόνο, κυρίως από επέκταση της γεωργικής γης. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι έχουμε μόνο 4 - 5 δισεκατομμύρια εκτάρια δασικής γης, τα οποία σύντομα θα μειωθούν εάν τα πράγματα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο.

Η αποψίλωση οδηγεί σε πολλές αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα, στη βιοποικιλότητα και στο οικοσύστημα. Αποτελεί επίσης το 20% της συνολικήςεκπομπής αερίων θερμοκηπίου που προκαλεί αυξημένη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Εκτός από άλλα οφέλη, τα δάση διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέχρι το 2030. Στόχοι όπως η φτώχεια, η πείνα, η καλή υγεία και ευεξία, η προσιτή και καθαρή ενέργεια, η δράση για το κλίμα και η εντυπωσιακή οικολογική ισορροπία, είναι μεταξύ άλλων θέματα με τα οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα η κατάσταση των δασών.
Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 15, αναφέρει την "αειφόρο διατήρηση των δασών", "την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών" και "την αναστολή της απώλειας της βιοποικιλότητας".

Λόγω των συνεχών προσπαθειών του ΟΗΕ και άλλων συμμαχικών οργανώσεων για τα δάση, η καταστροφή των δασών μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η "Διεθνής Ημέρα των Δασών" είναι πολύ σημαντική από την άποψη της αύξησης της παγκόσμιας συνειδητοποίησης των δασών και της διατήρησής τους καθώς και για την επίτευξη των Στόχων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη μέχρι το 2030.
Η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, όπως λέγεται και αλλιώς, είναι αφιερωμένη το 2019 στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ. Η Εφορεία Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος σε ένα εκτενές αφιέρωμα για τα δάση, τον Νοέμβριο του 2018 στο facebook «Περιβάλλον ΓΕ/ΣΕΠ», δημοσίευσε πολλά θέματα που θα βοηθήσουν κάθε Ενήλικο Στέλεχος να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα.

Μπορείτε να βρείτε μια συλλογήαπό 20 δραστηριότητες, 3 κουίζ, 6 παιχνίδια και πολλά ακόμη από το βιβλίο ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.

Επίσης μπορείτε να βρείτε προετοιμασμένες δραστηριότητες για ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ και δραστηριότητες για ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ με θέμα το ΔΑΣΟΣ.

Στην κλειστή ομάδα του facebook «Περιβάλλον ΓΕ» https://www.facebook.com/groups/perivallon.ge/ μπορείτε να πάτε στα «Αρχεία» (στήλη αριστερά) και να βρείτε πολλά αποσπάσματα του βιβλίου «Ένα δένδρο μεγαλώνει μαζί μου», του οποίου είχα την τύχη να είμαι ένας εκ των δημιουργών του προγράμματος που έχει τιμηθεί και με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι Πρόσκοποι είναι συνυφασμένοι με την ιδέα της Δασοπονίας!