Συμμετοχή Ελλάδας στο Network Meeting for Scout & Guide External Representatives

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 25/01/2019
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή, Κόσμος


Το Network Meeting for Scout & Guide External Representatives πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τις 16 έως τις 21 Ιανουαρίου 2019 και την διοργάνωσή του είχαν αναλάβει από κοινού τα γραφεία της ευρωπαϊκής περιοχής των WAGGGS και του WOSM. Ο στόχος της συνάντησης ήταν να συγκεντρωθούν και να ανταλλάξουν γνώσεις και καλές πρακτικές εκπρόσωποι των εθνικών προσκοπικών οργανισμών που ασχολούνται με την εκπροσώπηση των φορέων τους σε διάφορες εξωτερικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων και των Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας τους.Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από 50 εκπρόσωποι από 27 χώρες της Ευρώπης αντάλλαξαν απόψεις, συζήτησαν και μελέτησαν τεχνικές διαπραγμάτευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τεχνικές διεκδίκησης και προβολής των προσκοπικών θεμάτων σε επίπεδο Συμβουλίων Νεολαίας καθώς και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Ανταλλάχθηκαν απόψεις και καλές πρακτικές επικοινωνίας ενώ έγιναν πολλά workshops και παρουσιάσεις από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Προσκοπική περιοχή, αναφορικά με τη χρήση των social media ως εργαλείων επικοινωνίας και διεκδίκησης.Παρουσιάστηκε η επικοινωνιακή στρατηγική του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου για τα επόμενα χρόνια και αναλύθηκε πώς μπορεί ένας Προσκοπικός Οργανισμός να σχεδιάσει τη δική του επικοινωνιακή στρατηγική. Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης οργανώθηκαν επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρουσιάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών της ΕΕ η οποία βοήθησε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη θέση και τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι εθνικοί προσκοπικοί οργανισμοί. Η Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε από την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Σ.Ε.Π., κυρία Μαρία Μπενά. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι Πρόσκοποι σε σχέση με την εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο προσκοπικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν όλοι οι συμμετέχοντες για το έργο που επιτελούν οι Πρόσκοποι στην Ελλάδα για το προσφυγικό σε σχετική παρουσίαση που έγινε στην ολομέλεια την τελευταία μέρα.