Οι Έλληνες Πρόσκοποι στο συνέδριο "Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη"

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 22/04/2018
Κατηγορίες: Κοινωνία


Ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. Χριστόφορος Μητρομάρας συμμετείχε ως ομιλητής στο συνέδριο Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη V, που διοργάνωσε η Boussias Communications και το Marketing Week στο αμφιθέατρο Maroussi Plaza στις 20 Απριλίου 2018.

Το συνέδριο ανέδειξε τις βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσα από μια εμπειρική προσέγγιση και έχοντας θέσει στο επίκεντρο μια διάσταση της επιχειρηματικότητας που διαποτίζει σταδιακά το εταιρικό DNA και ενδιαφέρει ολοένα και περισσότερο το καταναλωτικό κοινό. Ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. συμμετείχε στην 4η ενότητα του συνεδρίου όπου παρουσίασε συνολικά το έργο της Προσκοπική Κίνησης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα 108 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς των Ελλήνων Προσκόπων στην ελληνική κοινωνία καθώς και στο εκπαιδευτικό έργο του Προσκοπισμού που δίνει έμφαση στην υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, την αυτενέργεια και την αυτό-εκπαίδευση με απώτερο στόχο να δημιουργήσει ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. 


Εταιρείες από ολόκληρο το επιχειρηματικό φάσμα παρουσίασαν παραδειγματικά cases CSR, καθιστώντας σαφή την ενίσχυση του κοινωνικού προσανατολισμού της επιχειρηματικότητας σήμερα, μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων, συνεπών και ουσιαστικών παρεμβάσεων προς όφελος του συνόλου. Οι σύνεδροι είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα πολυαναμενόμενων ερευνών με αντικείμενο την εξέλιξη της ΕΚΕ στην Ελλάδα, τις προσδοκίες των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα, αλλά και τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα οργάνωσής της.


Η ανάγκη για την σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, η ενδυνάμωση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του εταιρικού προφίλ, καθώς και η σημασία του σχεδιασμού καινοτόμων προγραμμάτων με απτά αποτελέσματα αναδύθηκαν ως οι κύριοι πυλώνες μιας επιτυχημένης πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας με πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.