Οδηγός προγράμματος για την αναγνώριση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς από τους Προσκόπους και την UNESCO

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 24/04/2018
Κατηγορίες: Πολιτισμός, Κόσμος


Η UNESCO και η Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση (WOSM) υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των νέων Προσκόπων να συμμετάσχουν ενεργά στη διατήρηση και προώθηση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με αφορμή το σύμφωνο συνεργασίας, η Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση (WOSM) προχώρησε σε έκδοση οδηγού με τίτλο “World Scouting-UNESCO World Heritage Recognition Programme Guidelines”("Οδηγός προγράμματος για την Αναγνώριση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς από WOSM-UNESCO”) σε συνεργασία με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σκοπός του οδηγού είναι να ενθαρρύνει τους νέους να αναλάβουν δράση, να αναπτύξουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την Παγκόσμια Κληρονομιά και να ενισχύσουν τις συνέργειες που αναπτύσσουν με τις τοπικές κοινότητες.

Ο Οδηγός παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς οι νέοι Προσκόποι μπορούν να συμμετάσχουν και να εμπλακούν στην προστασία και διατήρηση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Η UNESCO και
το WOSM πιστεύουν ότι με αυτή την πρωτοβουλία θα εκπαιδεύσουν και θα ενδυναμώσουν τη νεολαία να προωθήσει την Παγκόσμια Κληρονομιά και θα συμβάλουν στην προστασία της.