18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 12/03/2018
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή


Πάνω από 250 Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης παρακολούθησαν το  18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό  Συνέδριο που πραγματοποίησε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 10-11 Μαρτίου 2018.

Με κεντρικό θέμα το Στρατηγικό Σχέδιο του Σ.Ε.Π. 2018-2027 και σύνθημα «… το αύριο χτίζεται σήμερα!», το συνέδριο είχε στόχο να μελετήσει, να αξιολογήσει και να αποφασίσει τις στρατηγικές προτεραιότητες, τον προσανατολισμό και το φάσμα ενεργειών και δράσεων που θα συνθέσουν τη στρατηγική της Προσκοπικής Κίνησης τα επόμενα χρόνια και θα συμβάλουν στην υλοποίηση της αποστολής της.


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. κ. Ισίδωρος Κανέτης στον χαιρετισμό του τόνισε την ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης του παραγόμενου προσκοπικού έργου σύμφωνα με «τον απλούστερο, διαφανέστερο και απόλυτα μετρήσιμο τρόπο που υπάρχει, τη συμμετοχή των παιδιών της γειτονιάς στα προσκοπικά τμήματα». «Πρέπει όλοι, κατέληξε ο κ. Κανέτης, να θυμόμαστε ότι ο Προσκοπισμός είναι μια κίνηση που απευθύνεται σε παιδιά και νέους ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος, φύλου, χωρίς καμία διάκριση. Όμως κατευθύνεται από ενήλικους, οι οποίοι πρέπει να διακρίνονται στα καθήκοντά τους από τα πολλά και ποικίλα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη ανηλίκων. Με κυριότερο όμως την αγάπη τους για το παιδί».


Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου παρουσίασε στα Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης το πλαίσιο στρατηγικής και δράσεων
για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17-’27», τονίζοντας ότι,  όπως και στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Σ.Ε.Π. έτσι και στο δικό τους πλαίσιο, στόχος είναι η εκπόνηση μια εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία της χώρας που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες στην ανάδειξη των ικανοτήτων της στην κατεύθυνση του ξεπεράσματος της κρίσης», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό που ορίζουμε ως πολιτική για τη νεολαία πρέπει να αξιολογείται συνεχώς».


Ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. κ. Χριστόφορος Μητρομάρας τόνισε ότι η συνεργασία και η ευρεία συμμετοχή των Ενηλίκων Στελεχών της Κίνησης από όλη την Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης, αναδεικνύει και επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Κίνησης. Κλείνοντας την ομιλία ανέφερε ότι «είναι επιτακτική ανάγκη, ως η μεγαλύτερη εθελοντική Κίνηση για τους νέους στη χώρα μας, να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας ως φορέας θετικής αλλαγής, να εστιάσουμε στις σύγχρονες προσκλήσεις της κοινωνίας μας και να παρέχουμε στο κοινωνικό σύνολο αυτοδύναμους, χρήσιμους και ενεργούς πολίτες, οι οποίοι είτε εντός είτε εκτός της Κίνησης θα συμβάλλουν θετικά και εποικοδομητικά, δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο».

Το συνέδριο παρακολούθησαν και απηυθυναν χαιρετισμό ο κ. Μάριος Χρίστου, Γενικός Έφορος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και ο κ. Γιώργος Παπαδάκης, Πρόεδρος του ΕΣΟΝΕ.


Μετά τις ομιλίες του Γενικού Εφόρου, του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γενικού Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, ακολούθησε παρουσίαση της πρότασης-εισήγησης της Γενικής Εφορείας για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης από τον Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Χρήστο Χατζηδιαμαντή.

Στη συνέχεια οι σύνεδροι χωρίστηκαν σε έξι (6) ομάδες εργασίας όπου και επεξεργάστηκαν αναλυτικά το όραμα καθώς και όλες τις προτεραιότητες και τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι συντονιστές κάθε ομάδας σε συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού, μετά το πέρας των εργασιών του Σαββάτου κατέγραψαν όλες τις παρατηρήσεις των ομάδων και κατήρτισαν τα πορίσματα. Την Κυριακή παρουσιάστηκαν τα πορίσματα στους Συνέδρους, οι οποίοι και ψήφισαν τις προτεινόμενες αλλαγές.


Τα πορίσματα του Συνεδρίου θα γνωστοποιηθούν σε όλα τα μέλη του Σ.Ε.Π., θα παρουσιαστούν στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση του ιδρύματος και θα ληφθούν υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση της τελικής πρότασης του Στρατηγικού Σχέδιου Σ.Ε.Π. 2018-2027.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του κυρίου Νικόλαου Σταυρίδη και με την υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.