70 χρόνια ΠΥ-ΒΑ

Αρθρογραφος: ΠΥ.ΒΑ. Προσκοπικό Κέντρο
Ημ/νια Έκδοσης: 17/01/2018
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή


Το 2018 το Προσκοπικό κέντρο ΠΥ-ΒΑ συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής
70 χρόνια.. δράσεων, εκπαιδεύσεων, αναμνήσεων…