Διευκρινήσεις για διαδικαστικά θέματα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/10/2018
A/A: 97 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Μια νέα προσκοπική χρονιά ξεκινάει και όπως πάντα ταυτόχρονα με τις δράσεις που θα πραγματοποιήσουν οι Βαθμοφόροι με τα Τμήματά τους, θα πρέπει να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν και την εκπαίδευσή τους. 

Με την παρούσα Ανακοίνωση θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές που έχουν γίνει φέτος στην Εκπαίδευση αλλά και να επισημάνουμε ζητήματα που παρουσιάστηκαν την περσινή χρονιά και δυσχέραναν τη λειτουργία της Εκπαίδευσης. 

Για να σχεδιαστεί συστηματικά, αποτελεσματικά και προς διευκόλυνση όλων το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων, είναι σημαντικό με ευθύνη των Αρχηγών Συστημάτων να καταρτιστεί για όλους τους Βαθμοφόρους του κάθε Προσκοπικού Συστήματος το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης. Βάσει των στοιχείων που θα καταχωρηθούν θα μπορέσει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. να αντλήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Βαθμοφόρων ανά Περιφερειακή Εφορεία και να προγραμματίσει τις ανάλογες εκπαιδεύσεις.

Για το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης επιθυμούμε να προσέξετε τα εξής:
1. Το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης δεν είναι αποκλειστική εργασία του Αρχηγού Συστήματος, αλλά αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο Βαθμοφόρο. Ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, ο Βαθμοφόρος καλείται να επιλέξει τις εκπαιδεύσεις που προκρίνει να παρακολουθήσει τη φετινή χρονιά. Μόνο με αυτή την διαδικασία και συζήτηση, ο κάθε Βαθμοφόρος μπορεί να αναλάβει ενεργό δράση στην εκπαιδευτική του πορεία, να γίνει συμμέτοχος και στο τέλος να ολοκληρώσει με αποτελεσματικό τρόπο την εκπαίδευσή του. 
2. Το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης μπορεί να καταχωρηθεί και από κινητό τηλέφωνο, εάν είναι smartphone, καθώς η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή το υποστηρίζει. Αυτό διευκολύνει τη διαδικασία καταχώρισης η οποία γίνεται απλά και γρήγορα, οποιαδήποτε στιγμή συναντηθεί ο Αρχηγός Συστήματος με τον ενδιαφερόμενο Βαθμοφόρο για αυτό τον σκοπό.
3. Στο Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης έχουν προστεθεί πλέον και οι εκπαιδεύσεις των Ειδικοτήτων και της εκπαίδευσης Σκαπανικής.
4. Ειδικότερα, αναφορικά με την εκπαίδευση Σκαπανικής, από φέτος θα οργανώνονται δύο νέες ανεξάρτητες εκπαιδεύσεις, η Γαλλική Σκαπανική και η Αγγλική Σκαπανική. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην Ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου 67/2018 (εδώ).
5. Είναι σημαντικό να δίδεται σε κάθε Βαθμοφόρο η ευκαιρία και η δυνατότητα να εκπαιδεύεται σταδιακά, με άνεση χρόνου, και όχι να επιλέγονται πολλές εκπαιδευτικές ενότητες σε μικρό χρονικό διάστημα. Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. προτείνει ένας νέος Βαθμοφόρος από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο να ολοκληρώσει τον Προπαρασκευαστικό Κύκλο και από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο να ολοκληρώσει τις γενικές εκπαιδευτικές ενότητες του Κύκλου Μεθοδολογίας (Β1 / Β2 / Β3 / Β4 και Β30).

Σημαντικές πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται η εκπαιδευτική πορεία του Βαθμοφόρου περιέχονται στην Ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου 80/2018 (εδώ). Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον Έφορο Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας. Ιδιαίτερη σημασία χρειάζεται να δοθεί στις νέες εκπαιδευτικές ενότητες Β30 και Κ50, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω εκπαίδευση. Επίσης, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει συμμετοχή σε αυτές τις εκπαιδευτικές ενότητες, θα πρέπει το εκπαιδευτικό του μητρώο να είναι ενημερωμένο με την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων εκπαιδευτικών ενοτήτων. Ομοίως, πρέπει να προσεχθεί η εκπαιδευτική ενότητα Β40, η οποία υλοποιείται ανά Κλάδο και η οποία αποτελεί ομαδοποίηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων Β5, Β6, Β7και Β8. Ο κάθε Βαθμοφόρος καλείται να επιλέξει εάν τις παραπάνω εκπαιδευτικές ενότητες θα τις παρακολουθήσει ομαδοποιημένα, ως Β40, ή εάν θα τις παρακολουθήσει μεμονωμένα, ανάλογα τον χρόνο, τη διάθεση και τον τρόπο που θέλει να εκπαιδευτεί. 

Κάθε Παρασκευή, οι Αρχηγοί Συστημάτων λαμβάνουν με email τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών ενοτήτων που κάνει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. για όλη την Ελλάδα. Αυτό το αρχείο πρέπει να αποστέλλεται σε όλους τους Βαθμοφόρους του Συστήματος, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να παρακολουθήσουν όποια εκπαιδευτική ενότητα τους εξυπηρετεί και έχει καταχωρηθεί στο Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσής τους.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα είναι μια σημαντική ημερομηνία ώστε να καταχωρούνται έγκαιρα οι αιτήσεις των Βαθμοφόρων. Παράλληλα, η έγκαιρη και εμπρόθεσμη καταχώριση των αιτήσεων διευκολύνει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, καθιστώντας τη λειτουργία της Εκπαίδευσης περισσότερο αποτελεσματική. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στις εκπαιδευτικές ενότητες που προβλέπουν χρηματική συμμετοχή, διότι ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή του ανάλογου χρηματικού ποσού θα πρέπει να γίνεται εξίσου έγκαιρα και όχι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

Τη χρονιά που πέρασε αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο να δηλώνεται συμμετοχή Βαθμοφόρου σε εκπαίδευση αλλά στη συνέχεια ο Βαθμοφόρος να μην προσέρχεται, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι δεν είχε προηγηθεί προηγούμενη κατάλληλη συνεννόηση Αρχηγού Συστήματος και Βαθμοφόρου. Συνεπώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, πριν την καταχώρηση αίτησης συμμετοχής σε εκπαίδευση, οι Αρχηγοί Συστημάτων οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι το γνωρίζουν και είναι σύμφωνοι οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι. 

Σε περίπτωση που κατά την καταχώρηση της αίτησης αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. Τόσο η κ. Ματίνα Κεράνη όσο και ο κ. Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος είναι στην διάθεσή σας για να επιλύσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε. 

Τέλος, παρακαλούμε για άλλη μία φορά όλους τους Αρχηγούς Συστημάτων να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των Βαθμοφόρων στο e-sep (αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις - e-mail), καθότι αποτελούν σημαντικό εργαλείο, μεταξύ άλλων, και για την εύρυθμη λειτουργία της Εκπαίδευσης.
Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και οι Έφοροι Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών είναι πάντα στη διάθεση όλων των Βαθμοφόρων για να υποστηρίζουν και να συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διαδικασίες που απαιτούνται για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων Εθελοντών της Κίνησης. 

Καλή εκπαιδευτική χρονιά! 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97_2018.pdf