24/07/2018Σκαπανική

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2018 ενέκρινε το ανανεωμένο θεματολόγιο και τη διαδικασίας Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εκπαίδευσης Σκαπανικής του κύκλου Ειδικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

Διαβάστε περισσότερα ...