Νέο Θεματολόγιο και Διαδικασία Οργάνωσης των Εκπαιδεύσεων της Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/08/2018
A/A: 79 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018 μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου ενέκρινε τις τροποποιήσεις του θεματολογίου & της διαδικασίας οργάνωσης των Εκπαιδεύσεων της Ειδικότητας Αεροπροσκόπων. 

Στο νέο Θεματολόγιο των Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας Αεροπροσκόπων έχουν προστεθεί τα Πτητικά Σεμινάρια. Με τα Πτητικά Σεμινάρια θα δοθεί η ευκαιρία να εμπλουτιστούν οι Εκπαιδεύσεις της Ειδικότητας Αεροπροσκόπων με νέας στοιχεία και να διευκολυνθούν οι Βαθμοφόροι στην εμβάθυνση σε αυτό το αντικείμενο.

Παράλληλα με το νέο θεματολόγιο γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης των Βαθμοφόρων μέσω των εκπαιδεύσεών μας να λάβουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις & ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα των Τμημάτων τους. 

Οι εκπαιδεύσεις θα λειτουργήσουν με τη νέα μορφή άμεσα μετά την έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 79_2018.pdf
ΑΝ.79_ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ.pdf