Περισσότερες από 100 Αγέλες σε όλη την Ελλάδα ολοκλήρωσαν 7 αποστολές με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.

Αρθρογραφος: r p
Ημ/νια Έκδοσης: 17/04/2024
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή


Οι Πράκτορες του Πλανήτη, το Πανελλήνιο Παιχνίδι της Εφορείας του Κλάδου Λυκοπούλων της Γ.Ε. σιγά σιγά ολοκληρώνεται...

Περισσότερες από 100 Αγέλες σε όλη την Ελλάδα ολοκλήρωσαν 7 αποστολές με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.


Όλες οι αποστολές συμβάλλουν στην προώθηση των 17 στόχων  Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η έμπνευση πίσω από τις αποστολές;
Η σειρά βιβλίων, της Ελένης Ανδρεάδη, με τίτλο "Οι Πράκτορες του Πλανήτη".


"το σχέδιο Αφροδίτη αρχίζει να ολοκληρώνεται. Οι Αγέλες- πράκτορες που συμμετείχαν κατάφεραν μέσα από 7 αποστολές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος να ενισχύσουν τον πράκτορα Ω και να σώσουν τον πλανήτη!"