Το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ στο Ιστορικό Αρχείο του Σ.Ε.Π.

Αρθρογραφος: user mkerani
Ημ/νια Έκδοσης: 01/06/2023
Κατηγορίες: Προσκοπική Ιστορία


Στα τέλη Μαΐου, μια ομάδα φοιτητών/ριών από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ επισκέφθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Οπτικοακουστικών Αρχείων, το Ιστορικό Αρχείο του Σ.Ε.Π.Μαζί με τον καθηγητή Δρ. Χρ. Ζαμπακόλα ενημερώθηκαν για τη λειτουργία, τη διάρθρωση του Ιστορικού Αρχείου ΣΕΠ, τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, ταξινόμηση και διάχυση στο κοινό των συλλογών του Αρχείου.Περιηγήθηκαν στην έκθεση, στον χώρο φύλαξης, των οπτικοακουστικών τεκμηρίων και των υπόλοιπων συλλογών και στη Βιβλιοθήκη, όπου παρουσίασαν τη μέχρι τώρα δουλειά τους οι φοιτήτριες Αθηνά Στεφανιδάκη και Αλίκη Καραμιχάλη, που παρέχουν εθελοντική εργασία στο Αρχείο.
Το Ιστορικό Αρχείο του Σ.Ε.Π ευχαρίστησε τον Δρ. Ζαμπακόλα για την ευκαιρία που έδωσε να παρουσιαστεί το Ιστορικό Αρχείο ΣΕΠ και όλους τους φοιτητές του Τμήματος που τα τελευταία δύο χρόνια προσφέρουν εθελοντική εργασία.