Παγκόσμια διαβούλευση για τους νέους, για την νέα Στρατηγική για τον Προσκοπισμό

Αρθρογραφος: r p
Ημ/νια Έκδοσης: 22/12/2022
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή, Κόσμος


H Παγκόσμια Προσκοπική Κίνηση σχεδιάζει το νέο όραμα και την νέα στρατηγική για την μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων στον κόσμο. Είναι η συνέχεια του Οράματος 2023 για τον Προσκοπισμό, που ψηφίστηκε πριν σχεδόν μια δεκαετία, από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο. Η σημαντική αυτή διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (WOSM) καλεί όλους τους νέους του πλανήτη να συνεισφέρουν με τις σκέψεις, τους φόβους και τις ιδέες τους για την επόμενη δεκαετία. Αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά στάδια σχεδιασμού της νέας στρατηγικής για την προσκοπική Κίνηση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα σχηματισθούν ομάδες έρευνας όλων των ηλικιών και θα προγραμματιστούν στοχευμένες συνεντεύξεις με όλες τις Εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις.
Το YouthTalks, είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Higher Education for Good σε συνεργασία με τον WOSM. Στοχεύει σε όλους τους νέους 15 έως 29 ετών και όχι μόνο σε μέλη της Προσκοπικής Κίνησης. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός ενός οράματος και μιας στρατηγικής που θα δώσει ακόμα πιο δυνατή φωνή και εργαλεία στους νέους, προκειμένου να φέρουν την αλλαγή στις τοπικές κοινωνίες τους και να νιώσουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η έρευνα στους νέους 15 έως 29 ετών, θα βοηθήσει στην συλλογή πληροφοριών για νέες τάσεις.Είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος μέσω του οποίου θα σχεδιαστεί μια νέα εκπαιδευτική πρόταση για τους νέους, κατόπιν συνεργασίας και διαλόγου μαζί τους.

Όλοι οι Ανιχνευτές, οι νέοι ενήλικοι εθελοντές και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων από 15 έως 29 ετών μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους για το μέλλον στην ειδική σελίδα που έχει φτιαχτεί www.youth-talks.org. Η έρευνα του YouthTalks θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου 2023.