Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής 2022 (WWD) - «Επαναφορά κρίσιμων ειδών για Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων»

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 03/03/2022
Κατηγορίες: Περιβάλλον, Scouts4SDGs


Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, στην 68η σύνοδό της, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) κήρυξε την 3η Μαρτίου – την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES) το 1973 – ως Παγκόσμια Άγρια Ζωή του ΟΗΕΗμέρα εορτασμού και ευαισθητοποίησης για τα άγρια ​​ζώα και φυτά του κόσμου. Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής έχει γίνει πλέον η πιο σημαντική παγκόσμια ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στην άγρια ​​ζωή.

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (WWD) θα εορταστεί το 2022 με θέμα «Επαναφορά κρίσιμων ειδών για Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων». Οι εορτασμοί θα επιστήσουν την προσοχή στην κατάσταση διατήρησης ορισμένων από τα πιο κρίσιμα απειλούμενα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας και θα οδηγήσουν τις συζητήσεις προς την εφαρμογή λύσεων για τη διατήρησή τους. Όλες οι συνομιλίες θα εμπνέονται και θα επιδιώκουν να ενημερώσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 1 (Κατά τη φτώχεια), 2 (Μηδενική πείνα) 12 (Διασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής), 13 (Δράση για το κλίμα) 14 (Ζωή κάτω από το νερό ) και 15 (Life on Land).

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κόκκινης Λίστας Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), περισσότερα από 8.400 είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας κινδυνεύουν σε κρίσιμο βαθμό, ενώ σχεδόν 30.000 άλλα θεωρείται ότι κινδυνεύουν ή είναι ευάλωτα. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, προτείνεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο είδη απειλούνται με εξαφάνιση.

 

Η συνεχιζόμενη απώλεια ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημάτων απειλεί επίσης όλη τη ζωή στη Γη, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων. Οι άνθρωποι παντού βασίζονται σε πόρους που βασίζονται στην άγρια​​ζωή και τη βιοποικιλότητα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες μας, από τρόφιμα, μέχρι καύσιμα, φάρμακα, στέγαση και ρούχα. Εκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται επίσης στη φύση ως πηγή του βιοπορισμού και των οικονομικών ευκαιριών τους.