Συνάντηση εργασίας Σ.Ε.Π. με τον Υπουργό Εσωτερικών

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 25/10/2021
Κατηγορίες: Κοινωνία


Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη με θέμα: «Ποιες θα πρέπει να είναι οι βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Κοινωνίας των Πολιτών και του εθελοντισμού».

Συζητήθηκε διεξοδικά το σχέδιο Νόμου για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και την εθελοντική απασχόληση, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα με στόχο να ψηφιστεί στη Βουλή το συντομότερο.

Με το νέο Νόμο, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζεται ο ενεργός ρόλος του εθελοντή, γίνεται σαφής διαχωρισμός εθελοντικής και άμισθης εργασίας, αλλά και θα προστατεύεται η λειτουργία της εθελοντικής οργάνωσης. Επιγραμματικά, ο νέος Νόμος θα περιλαμβάνει:
  • Καταγραφή εθελοντικών οργανώσεων μέσω ειδικού μητρώου,  
  • Διασφάλιση εθελοντικής εργασίας μέσω καταγραφής του ενεργού εθελοντή στο ΕΡΓΑΝΗ,  
  • Κρατική επιχορήγηση σε «μικρές» και «μεγάλες» εθελοντικές οργανώσεις με διαφορετικά κριτήρια για την κάθε κατηγορία,
  • Σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τους εθελοντικούς οργανισμούς,
  • Οφέλη για τα μέλη των εθελοντικών οργανισμών κατά τη διάρκεια των εθελοντικών δράσεων
και φυσικά θα επικρατεί πλήρης διαφάνεια με ελέγχους στη λειτουργία των εθελοντικών οργανώσεων.

Το Σ.Ε.Π. συμμετείχε με δύο εκπροσώπους: τον Αθανάσιο Ευσταθίου, Διευθυντή  Σ.Ε.Π. και τον Κωνσταντίνο Εφραιμίδη, Βοηθό Γενικό Έφορο και τοποθετήθηκε ενεργά για το θέμα στη συνάντηση εργασίας.

Θυμίζουμε ότι ήδη από τον Νοέμβριο του 2019 είχαν ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη συσκέψεις με το Σ.Ε.Π. για το ίδιο θέμα στις οποίες συμμετείχαν οι οργανώσεις: Ένωση «Μαζί για το Παιδί», PRAXIS, ΑΝΙΜΑ, Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, Action Aid, ΕΣΟΝΕ, Ένωση Γυναικών Δράμας. Όλοι οι παραπάνω Οργανισμοί εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συμβάλλουν στην προετοιμασία του Νομοσχεδίου. Στο τέλος Μαρτίου του 2020 κατατέθηκε η τελική πρόταση του σχεδίου νόμου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Τα βασικά θέματα που κατατέθηκαν είναι:
  • Νέοι σύγχρονοι ορισμοί για τον Εθελοντή, την Εθελοντική Απασχόληση και την Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών
  • Οφέλη, ασφάλιση, αποζημίωση εξόδων και πιστοποίηση Εθελοντή
  • Η θέσπιση Ενιαίου Ειδικού Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων (προϋποθέσεις εγγραφής, ετήσιας ανανέωσης και διαγραφής)
  • Η σύσταση Ειδικής Διεύθυνσης τήρησης του Μητρώου και παρακολούθησης των προϋποθέσεων και του Νομικού Πλαισίου, και η θέσπιση θέσης Εθνικού Εισηγητή Εθελοντισμού, ο οποίος προΐσταται της Διεύθυνσης    
  • Φορολογικά οφέλη/απαλλαγές και χρηματοδοτήσεις των εγγεγραμένων/πιστοποιημένων Οργανώσεων στο Ειδικό Μητρώο

Οι Έλληνες Πρόσκοποι είναι η μεγαλύτερη και μακροβιότερη εθελοντική παιδαγωγική κίνηση για νέους στην Ελλάδα, με περισσότερα από 25.000 μέλη μεταξύ των οποίων και 8.000 ενήλικες εθελοντές και συνεπώς έχει να εισφέρει σημαντική τεχνογνωσία από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που υλοποιεί.