Μάιος: Ευρωπαϊκός Μήνας Διαφορετικότητας

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 06/05/2021
Κατηγορίες: Κοινωνία, Κόσμος


Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Διαφορετικότητας ευαισθητοποιεί τη σημασία της διαφορετικότητας και της ένταξή της στην κοινωνία. Παράλληλα, Παράλληλα γιορτάζεται η προσπάθεια των οργανισμών και ΜΚΟ για την προώθηση της ποικιλομορφίας και των διαφορετικών ομάδων στους χώρους τους και για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας και λειτουργίας χωρίς αποκλεισμούς.


Η έννοια της διαφορετικότητας αναφέρεται στη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά γενετικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά. Η διαχείριση της διαφορετικότητας σε εργασιακό περιβάλλον είναι η συστηματική πρακτική ενός οργανισμού να αναγνωρίζει και να σέβεται τη διαφορετικότητά του ανθρώπινου δυναμικού του και να επιδιώκει την προαγωγή της με στόχο το συνδυασμό και την αποτελεσματική αξιοποίηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου. Οι βασικοί πυλώνες που συνιστούν τη διαφορετικότητα είναι:

ΦΥΛΟ
Η διάκριση λόγω φύλου τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στα ανώτερα κλιμάκια των επιχειρήσεων αποτελεί ακόμα και σήμερα βασικό ζήτημα για τις γυναίκες ανά τον κόσμο ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικού υποβάθρου. Αποτελεί δε, μία από τις κυριότερες μορφές αδικίας και τροχοπέδη στην ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας γενικότερα. Άλλωστε, ο σεβασμός και η αποφυγή του διαχωρισμού των φύλων αποτελεί και δείγμα σεβασμού για την κοινωνία γενικότερα.

ΗΛΙΚΙΑ
Η ηλικία ως λόγος διάκρισης διαφέρει σημαντικά από τους υπόλοιπους λόγους, λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης φύσης της. Τις περισσότερες φορές, η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου λόγω της ηλικίας του προκύπτει από στερεότυπα, προκαταλήψεις και παγιωμένες αντιλήψεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, για τα άτομα νεαρής ηλικίας επικρατεί το στερεότυπο ότι δεν είναι αρκετά ώριμα, ενώ για τα άτομα μεγάλης ηλικίας επικρατεί το στερεότυπο ότι δεν είναι αρκετά ανοικτόμυαλα και ότι δεν έχουν κίνητρο για βελτίωση.

ΦΥΛΗ / ΧΡΩΜΑ
Με τον όρο «άμεση φυλετική διάκριση» νοείται οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση βασίζεται σε λόγους όπως η φυλή, το χρώμα, η γλώσσα, η ιθαγένεια και η δικαιολόγηση της οποίας δεν είναι αντικειμενική και λογική. Η διαφορετική μεταχείριση δεν δικαιολογείται αντικειμενικά και λογικά, εφόσον ο επιδιωκόμενος στόχος δεν είναι θεμιτός ή δεν υφίσταται λογική σχέση αναλογικότητας μεταξύ των εφαρμοζόμενων μέσων και του επιδιωκόμενου στόχου.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ / ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ
Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) περιλαμβάνουν εκείνα που αντιμετωπίζουν περιορισμούς σε βασικές λειτουργίες της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως στην όραση, ακοή ή κίνηση, νόηση, επικοινωνία και συμπεριφορά, οφειλόμενους σε σωματική κατάσταση ή ψυχική πάθηση. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

ΕΘΝΙΚΗ / ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Στις διακρίσεις λόγω εθνοτικού χαρακτηρισμού περιλαμβάνονται η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου σε σχέση με άλλα άτομα που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση (με άλλα λόγια «διάκριση»), μέσω π.χ. της άσκησης αστυνομικών εξουσιών όπως η επιτόπια εξακρίβωση στοιχείων καθώς και αποφάσεις για την άσκηση αστυνομικών εξουσιών στηριζόμενες μόνο ή κυρίως στη φυλή, στην εθνοτική καταγωγή ή στη θρησκεία του εν λόγω ατόμου.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Ως σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται η συναισθηματική ή/και σεξουαλική έλξη προς το άλλο φύλο (ετεροφυλοφιλική), το ίδιο φύλο (ομοφυλοφιλική) ή και τα δύο φύλα (αμφισεξουαλική). Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, δεν αποτελεί επιλογή. Επιπλέον δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου αλλά αφορά τη συνολική προσωπική και κοινωνική ταυτότητά του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθήσει την διαφορετικότητα και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις μέσω ειδικών διαδικασιών. Αυτά συνέβαλαν στην επίτευξη ισότητας και επέτρεψαν σε εκατομμύρια ανθρώπους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ωστόσο, όλοι - δημόσιοι οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, πόλεις κ.λπ. πρέπει να συνεργαστούμε για τη δημιουργία ίσων και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος. 

Γνωρίζατε  ότι περισσότεροι από 1 στους 2 Ευρωπαίους (59%) πιστεύουν ότι οι διακρίσεις λόγω της εθνοτικής τους καταγωγής είναι ευρέως διαδεδομένες. Ένα στα τρία άτομα αφρικανικής καταγωγής δηλώνει ότι έχουν υποστεί ρατσιστική παρενόχληση τα πέντε τελευταία χρόνια. Πάνω από 70 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, ο εκτεταμένος αντισημιτισμός επηρεάζει τους Εβραίους σε όλους τους τομείς της ζωής στην ΕΕ. 

Οι Πρόσκοποι, πιστοί στη δέσμευσή τους για ένα κόσμο χωρίς ανισότητες, με ίσες ευκαιρίες, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και ως υπερήφανοι πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, υπέγραψαν πρόσφατα τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019, σε συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAIN. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η Χάρτα Διαφορετικότητας προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε.