Ο Προσκοπισμός αυξάνει την ευτυχία, δίνει στους νέους γερές βάσεις για το μέλλον

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 26/03/2021
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή, Έρευνες


Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Πανεπιστήμιο της Ταρτού στην Εσθονία, δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που μετρούσε, πως οι δραστηριότητες των Προσκόπων επηρεάζουν την ανάπτυξη των νέων. Η έρευνα έδειξε ότι οι νεαροί πρόσκοποι και οι γονείς τους επαινούν τον Προσκοπισμό για την βοήθεια του ως προς την ανάπτυξης δυνατοτήτων, που είναι απαραίτητες για την τωρινή και την μελλοντική αγορά εργασίας.

Ο Προσκοπισμός φαίνεται πως επηρεάζει θετικά την προσωπική ανάπτυξη, την αυτό-αποτελεσματικότητα και την απόκτηση γνώσεων, καθώς και πολύτιμες δεξιότητες που απαιτούνται αργότερα στην ζωή, όπως ο πολύ-πολιτισμός, η δημιουργικότητα, η δυνατότητα προσαρμογής και η νοοτροπία άμεσου σχεδιασμού. 

Ο υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου του Ταρτού, Αναπληρωτής Γενικής Κοινωνιολογίας, Kairi Kasearu, δήλωσε ότι βάσει των απόψεων και των αντιλήψεων που προήλθαν από την έρευνα, ο Προσκοπισμός φαίνεται ότι επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των νέων αλλά και την απόκτηση των κοινωνικών και πρακτικών τους δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με τον Reelika Ojakivi, υπεύθυνο του Τμήματος Νεολαίας στο Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Εσθονίας, οι οργανώσεις νέων έχουν σημαντικό ρόλο: «Ο Προσκοπισμός αναπτύσσει δεξιότητες που είναι ευεργετικές για το μέλλον και κάνεις τους νέους να έχουν πιο πολύ αυτοπεποίθηση και χαρά.»

Το ερώτημα που οδήγησε στην έρευνα ήταν, εάν οι μεθοδολογίες που ακολουθούν οι Προσκοπικές οργανώσεις εκπληρώνουν τους στόχους τους και στην πραγματικότητα. Ο Kristjan Pomm, ο συντονιστής της έρευνας από την πλευρά των Προσκόπων, τόνισε ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ο Προσκοπισμός επηρεάζει την ανάπτυξη των νεών θετικά σε όλη την χώρα. «Οι οργανώσεις νεολαίας που μπορούν να προσφέρουν στους νέους εξωσχολικές δραστηριότητες με στόχους που είναι εκπαιδευτικοί με την ευρύτερη έννοια και οδηγούνται από ενήλικες είναι ιδανικές έτοιμες να δημιουργήσουν μια θετική αλλαγή στην ανάπτυξη των νέων», είπε ο Kristjan Pomm. «Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή στον Προσκοπισμό αναπτύσσει συνεργασίες και λειτουργικές αλληλεπιδράσεις με άλλους, ενθαρρύνει τη συμβολή σε διάφορες κοινοτικές δραστηριότητες, διευρύνει την κατανόηση προς τον συνάνθρωπο και βοηθάει να μπαίνεις στην θέση του άλλου» πρόσθεσε. Ο Οργανισμός Προσκόπων της Εσθονίας είναι ο πρώτος οργανισμός νέων στην Εσθονία που επηρεάζει την ανάπτυξη των νέων και έχει αξιολογηθεί από ερευνητές. Μεθοδολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για έρευνες για τον ίδιο σκοπό την Μεγάλη Βρετανία από τον Παγκόσμιο Προσκοπικό Οργανισμό, ήταν χρήσιμες για τον σχεδιασμό της έρευνας στην Εσθονία. 

Εδώ και έναν αιώνα, φαίνεται ότι ο Προσκοπισμός ευθυγραμμίζεται με τις νεότερες απόψεις για τους νέους και αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι πάντα ο Προσκοπισμός παραμένει σχετικός και συναφής με τις απόψεις της κοινωνίας.