World of Difference: Πάνω από 430.000 συμπολίτες μας ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 12/01/2021
Κατηγορίες: Κοινωνία, Έρευνες


Περισσότεροι από 434.000 συμπολίτες μας έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone, World of Difference στα δέκα χρόνια που λειτουργεί, με τον θετικό αντίκτυπό του για την κοινωνία να επιβεβαιώνεται από μελέτη μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου που διενήργησε το HIGGS.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η οποία έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας του World of Difference – ενός προγράμματος που δίνει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους:
-Για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στο πρόγραμμα, επιστρέφεται στην κοινωνία ισοδύναμη αξία τουλάχιστον 3,1 ευρώ
-To 85% όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνεχίζουν να εργάζονται και σήμερα, και μάλιστα, το 52% απασχολείται στην Κοινωνία των Πολιτών
-Το 85% των project που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, συνεχίστηκαν και μετά τη λήξη του.

Η σημασία του προγράμματος για την κοινωνία και την εργασία των νέων

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε η κοινωνική αξία του προγράμματος με τη μεθοδολογία SROI (Return on Investment) για τα τρία τελευταία έτη, η οποία ανέδειξε ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στο πρόγραμμα, επιστρέφεται στην κοινωνία ισοδύναμη αξία τουλάχιστον 3,1 ευρώ.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στη χώρα μας, που αγγίζουν το 37,5%, αλλά και το γεγονός ότι το 45% των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι πριν λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι:
-85% των συμμετεχόντων συνεχίζουν να εργάζονται
-52% των νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συνεχίζουν να εργάζονται στην Κοινωνία των Πολιτών
-35% των νέων παραμένουν στους Οργανισμούς που ξεκίνησαν να εργάζονται μέσω του προγράμματος

 Ο αντίκτυπος του World of Difference για τις ΜΚΟ της χώρας

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θεωρούν ότι το πρόγραμμα ενίσχυσε σημαντικά τη λειτουργία της οργάνωσής τους, μέσω της κάλυψης του κόστους έμμισθης εργασίας για έξι μήνες. Επίσης, επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα τούς έδωσε τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα πιλοτικό project, ούτως ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξέλιξής του, ενώ τονίζουν πως η συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone αποτέλεσε εφαλτήριο για επόμενες συνεργασίες τους. Συγκεκριμένα:
-41% δήλωσαν ότι μέσω του προγράμματος ενισχύθηκε η αναγνωρισιμότητα του Οργανισμού τους και δημιούργησαν κι άλλες συνεργασίες
-85% των projects που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, συνεχίστηκαν και μετά τη λήξη του.
Παράλληλα, αναδείχθηκε και η δύναμη της τεχνολογίας, καθώς 93% των συμμετεχόντων και το 75% των ΜΚΟ ανέφεραν ότι οι νέες τεχνολογίες και η συλλογική δράση μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Στη διάρκεια των δέκα αυτών χρόνων, το πρόγραμμα έχει προσφέρει απασχόληση σε 89 νέους, έχει συμβάλει παράλληλα στην ενίσχυση 81 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών σε όλη τη χώρα, ενώ έχει ωφελήσει έμμεσα 434.000 συνανθρώπους μας, στοιχεία που καταδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο του World of Difference, ο οποίος αποτυπώνεται και μέσα από την έρευνα που εκπονήθηκε. Ενώ όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό αναγνωρίζουν ότι απέκτησαν σημαντικές γνωστικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης, αλλά και τη βράβευση του World of Difference  από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR, όπου έλαβε την κορυφαία platinum διάκριση στα RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARDS 2020, η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ιδρύματος Vodafone δήλωσε: «Η διάκριση αυτή μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, καθώς επισφραγίζει την πίστη μας στο πρόγραμμα World of Difference και την ουσιαστική συνεισφορά του στη χώρα μας. Με όχημά μας τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έρευνας που εκπονήσαμε, η οποία ανέδειξε την αξία των νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους νέους και τις ΜΚΟ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με απώτερο στόχο μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».