Οδηγίες για διοργάνωση Βιώσιμων Δράσεων

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 04/10/2020
Κατηγορίες: Κοινωνία


Οι Έλληνες Πρόσκοποι, εδώ και δεκαετίες, εκπαιδεύουν, ευαισθητοποιούν και τροφοδοτούν την ελληνική κοινωνία με νέους που λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο μέσα σε αυτήν. 

Γι’ αυτό και οι Πρόσκοποι, ως πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, εφαρμόζουν από την ίδρυσή τους, το 1910, έμμεσα και έμπρακτα όλα όσα οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ πρεσβεύουν.

Στην προσπάθειά τους να συμβάλλουν έμπρακτα στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, δημιούργησαν έναν οδηγό διοργάνωσης δράσεων- εκδηλώσεων υπό το πρίσμα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στόχος είναι να παρακινήσουν και να δώσουν ιδέες σε κάθε Ενήλικο Στέλεχος του Σ.Ε.Π., Project Manager, εκπαιδευτικό, μέλος ΜΚΟ που διοργανώνει events, δημιουργήσουν πιο βιώσιμες δράσεις, με τη μικρότερη μακροχρόνια ζημιά στο οικοσύστημα.

Όλοι μαζί, ας βάλουμε τα δυνατά μας  να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο τώρα, για όλες τις μελλοντικές γενιές.