Συνάντηση Γνωριμίας με αντιπροσωπεία της Γραμματείας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Ημ/νια Έκδοσης: 26/06/2020
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή, Κοινωνία


Συνάντηση γνωριμίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με αντιπροσωπεία της Γραμματείας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στην Παρασκευή 26 Ιουνίου στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης. Στη συνάντηση μετείχαν εκ μέρους του Σ.Ε.Π. ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος Παντελής Προμπονάς και η υπεύθυνη υποστήριξης του Προσκοπικού Προγράμματος Κατερίνα Κοτσίνα και εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας η Γραμματέας Πίστη Κρυσταλλίδου και οι Συντονιστές της Σίμος Χριστοφάκης και Στέλιος Χατζηστυλιανός.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον εθελοντισμό με έμφαση στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει το Σ.Ε.Π. σε συνεργασία με τη Πολιτεία και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Σ.Ε.Π. για τα μέλη του και τη κοινωνία που σχετίζονται με την πανδημία του Covid-19 και τη διάδοση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και ανταλλάχθηκαν απόψεις για πεδία ανάπτυξης συνεργασιών. Επιπλέον αναπτύχθηκε το αντικείμενο της Προσκοπικής Κίνησης και το πως η μοναδική αυτή μέθοδος διαπαιδαγώγησης μπορεί να είναι σήμερα υπόδειγμα για την ανάπτυξη εθελοντικής συνείδησης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης στους αυριανούς πολίτες. 

Επιβεβαιώθηκε η κοινή θέση πως το πεδίο του εθελοντισμού μπορεί να αποτελεί τόπο συνεννόησης και χάραξης εθνικών στρατηγικών και καταγράφηκε η ανάγκη τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υφίστανται για το πεδίο αυτό να απευθύνονται με διαφάνεια και λογοδοσία σε ισχυρούς οργανισμούς που μπορούν να επιφέρουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.