Οι Πρόσκοποι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αρθρογραφος: Ομάδα Σύνταξης
Κατηγορίες: Προσκοπική Ζωή, Κοινωνία


ΣτηνΠεριφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής,  στοδιάστημα που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που αφορούν στον τομέα ανάπτυξηςκαι πιο συγκεκριμένα στην διάδοση της Προσκοπικής Ιδέας, την γνωριμία των νέωνανθρώπων με τον Προσκοπισμό, καθώς και την προσέλκυση νέων ενηλίκων στελεχώνκαι μελών Προσκοπικών Δικτύων.

 

Στο πλαίσιοτου σχεδίου ανάπτυξης 2018-2021, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο συμβούλιοΠεριφερειακών Εφόρων, στις 18 Νοεμβρίου 2018 στον ΠΥΒΑ, συνεχίστηκε η εφαρμογήτου "πιλοτικού" προγράμματος της Εφορείας Ανάπτυξης το οποίοπεριγράφει ενέργειες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στους χώρους των Α.Ε.Ι καιτων Α.Τ.Ε.Ι. προς όφελος της Προσκοπικής κίνησης.

 

Η Π.ΕΠροσκόπων Δυτικής  Αττικής δείχνονταςιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενστερνίστηκε την ιδέα, υιοθέτησε την ενέργεια, καιέχοντας ανάλογο σχεδιασμό και κατεύθυνση, αξιοποίησε την ευκαιρία που μας έδωσεη επικοινωνία και συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

Πιοσυγκεκριμένα, ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ενήλικα στελέχη, κάτω από τις οδηγίεςτης Εφορείας Ανάπτυξης της Π.Ε Δυτικής Αττικής προχώρησε δυναμικά, αρχικά μετην υλοποίηση ημερίδας στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

η οποίααποσκοπούσε στην γνωριμία τριακοσίων και πλέον, φοιτητών με τον Προσκοπισμό καιτην πραγματοποίηση ελκυστικών  δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν μεενθουσιασμό.

 

Στηνσυνέχεια, ακολούθησε η δεύτερη φάση του προγράμματος, με  οργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομής στο βουνότης Πάρνηθας στην οποία συμμετείχαν πάνω  από 30 φοιτητές  οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ταπεδία και αντικείμενα ενασχόλησης του Προσκοπισμού.

 

Το πρόγραμμασυνεχίζεται με αισιοδοξία στην τρίτη του φάση, με την ένταξη τωνενδιαφερομένων, σε Προσκοπικά Δίκτυα και Προσκοπικά Συστήματα κοντά στον τόποδιαμονής τους, με την ελπίδα πως ο Προσκοπισμός θα κερδίσει μία θέση στις καρδιέςτους!