Απαλλαγή από την υποχρέωση Φ.Π.Α. των εκδηλώσεων των Κλιμακίων του Σ.Ε.Π. – Οδηγίες εφαρμογής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 17/01/2024
A/A: 3 / 2024

Εγκύκλιος

Η προσπάθεια της Κεντρικής Διοίκησης για τον εναρμονισμό της λειτουργίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με την ελληνική νομοθεσία και την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας των Κλιμακίων μας, είχε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα υλοποίησης οικονομικών δράσεων-εκδηλώσεων με απαλλαγή Φ.Π.Α. (άρθρο 95 του Ν. 5036/2023), όπως αναλυτικά ανακοινώθηκε με την  Ανακοίνωση 32/2023.

Η Αξιοποίηση των διατάξεων του Νόμου, δίδει το δικαίωμα στα Προσκοπικά Κλιμάκια, να υλοποιούν οικονομικές εκδηλώσεις υψηλότερου οικονομικού αποτελέσματος σε σχέση με τις δραστηριότητες που μέχρι σήμερα υλοποιούνται. Ως εκδηλώσεις τέτοιες θεωρούνται, αυτές που πραγματοποιούνται από τα Προσκοπικά Συστήματα και τις Περιφερειακές Εφορείες για την οικονομική τους ενίσχυση, δηλαδή κάθε εκδήλωση που έχει έσοδα και δαπάνες για το Κλιμάκιο και απευθύνονται και σε εξωτερικά κοινά. Ενδεικτικά οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να είναι χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά bazaar (με χειροτεχνίες και άλλες κατασκευές των μελών), barbeque, μουσικές εκδηλώσεις-συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χοροεσπερίδες, εκδηλώσεις σε κινηματογράφους, ξενοδοχεία ή κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

Κατόπιν αυτών, παρατίθεται στη συνέχεια, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τα Προσκοπικά Συστήματα και τις Περιφερειακές Εφορείες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις οικονομικού ενδιαφέροντος με απαλλαγή από την υποχρέωση Φ.Π.Α., καθώς και τα σημεία προσοχής.

Διαδικασία πραγματοποίησης οικονομικής εκδήλωσης
1. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης το Κλιμάκιο υποβάλλει αίτημα στην Κεντρική Διοίκηση συμπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήματος 1 (σε αρχείο word), το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. (κ. Δήμητρα Κεφαλά dkefala@sep.org.gr και κ. Σταύρο Αντωνίου santoniou@sep.org.gr). 
2. Η Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. και η Λογιστική Εταιρεία που συνεργάζεται το Σ.Ε.Π. υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη γνωστοποίηση της εκδήλωσης.
3. Περίπου μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης η Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. αποστέλλει στο Κλιμάκιο το αίτημα γνωστοποίησης της εκδήλωσης στη Δ.Ο.Υ.
4. Το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης το Κλιμάκιο υποβάλλει στην Κεντρική Διοίκηση Οικονομικό Απολογισμό της εκδήλωσης συμπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήματος 2, το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. (κ. Δήμητρα Κεφαλά dkefala@sep.org.gr και κ. Σταύρο Αντωνίου santoniou@sep.org.gr).
5. Το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης το Κλιμάκιο αποστέλλει στην Κεντρική Διοίκηση (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – Υπόψη Οικονομικής Υπηρεσίας, Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα) όλα τα πρωτότυπα παραστατικά εσόδων (αποδείξεις είσπραξης, κουπόνια, λαχνούς κ.λπ.) και όλα τα πρωτότυπα παραστατικά εξόδων (αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τιμολόγια).

Σημεία προσοχής
1. Ο Οικονομικός Απολογισμός της εκδήλωσης και η αποστολή των πρωτότυπων παραστατικών που αναφέρονται πιο πάνω είναι υποχρέωση του Σ.Ε.Π. απέναντι στη φορολογική αρχή και όχι εσωτερική διαδικασία. Τα αρχεία αυτά καταχωρούνται υποχρεωτικά στα Λογιστικά βιβλία του Ιδρύματος και επομένως η ανωτέρω διαδικασία και τα αναφερόμενα χρονικά πλαίσια πρέπει να τηρούνται ευλαβικά. 
2. Στα παραστατικά εσόδων (κουπόνια, προσκλήσεις κ.λπ.), που εκδίδονται για την εκδήλωση πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά η εκδήλωση, η ημερομηνία πραγματοποίησης, το Κλιμάκιο που τη διοργανώνει, το ποσόν και υποχρεωτικά η φράση «Η εκδήλωση απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. βάσει του Ν. 5036/2023 – άρθρο 95».
3. Όπως αντιλαμβάνεστε για τη διεκπεραίωση όλης της εργασίας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο που αφορά στην επαφή με την φορολογική αρχή, τη συλλογή και την έγκαιρη καταγραφή των παραστατικών, ώστε να υπάρχει σωστή και ολοκληρωμένη εργασία, απαιτείται αρκετή πρόσθετη εργασία τόσο από την Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. όσο και τη Λογιστική Εταιρία που συνεργάζεται με το Ίδρυμα. Για την κάλυψη αυτού του κόστους διαχείρισης έχουμε ορίσει το συμβολικό ποσό των € 50,00, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, το Κλιμάκιο θα πρέπει να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Σ.Ε.Π. στην ALPHA BANK με ΙΒΑΝ: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε ότι προκειμένου να διαφυλάξουμε το δικαίωμα που μας έδωσε η Πολιτεία για την οικονομική ενίσχυση των Κλιμακίων με σκοπό τη βελτίωση του παρεχόμενου Προσκοπικού Προγράμματος, θα πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι ανωτέρω οδηγίες, ώστε να μην υπάρξουν φορολογικές εκκρεμότητες ή παραλείψεις και κυρίως, να αλλάξει σιγά σιγά το μοντέλο των οικονομικών μας εκδηλώσεων από πολλές μικρής προσδοκίας οικονομικές δράσεις, σε λιγότερες αλλά μεγαλύτερου επιθυμητού οικονομικού αποτελέσματος. 

Αγαπητοί μας, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζει την προσπάθειά του για την εξασφάλιση των ειδικών και αποκλειστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη νομοθεσία, ώστε να διευκολύνεται το έργο του Σ.Ε.Π. και το παρεχόμενο Προσκοπικό Πρόγραμμα στα Μέλη μας.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 114 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3_2024.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3_2024_Συνημμένο 1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1_ΑΙΤΗΜΑ.doc
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3_2024_Συνημμένο 2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.doc