Διαδικτυακή συνάντηση αξιολόγησης του «ΑΝΕΒΑΙΝΩ» - ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/11/2023
A/A: 110 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η μετάβαση μεταξύ των ηλικιακών Τμημάτων είναι μία σημαντική και κρίσιμη περίοδος της Προσκοπικής ζωής των παιδιών και των εφήβων. Όταν τα παιδιά είναι αρκετά μεγάλα για το Τμήμα τους, μπορεί να αρχίσουν να διαπιστώνουν ότι το πρόγραμμα δεν προχωρά επαρκώς μαζί τους και δεν είναι αρκετά εμπνευσμένο και συναρπαστικό γι’ αυτά. 

Με την Εγκύκλιο 2/2023(23.01.2023), η Γενική Εφορεία δημιούργησε το διακριτικό «Ανεβαίνω», με σκοπό να δώσουμε την ευκαιρία στα ανήλικα Μέλη μας να γνωρίσουν τα πολλά και συναρπαστικά που μπορεί να τους προσφέρει το επόμενο Τμήμα, λίγο καιρό πριν την πραγματική και τυπική τους μετάβαση σε αυτό. Το «Ανεβαίνω» εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη χρονιά που μας πέρασε, σε αρκετά Προσκοπικά Τμήματα και Συστήματα.

Προσκαλούμε όλα τα Ενήλικα Στελέχη που εφάρμοσαν το «Ανεβαίνω» στο Τμήμα και στο Σύστημά τους, σε μία πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση, που έχει σκοπό να καταγράψουμε τα θετικά στοιχεία και τις δυσκολίες, καθώς και να ανταλλάξουμε εμπειρίες και καλές πρακτικές. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,
την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00

Η χρονική στιγμή της μετάβασης και το διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή, είναι το πιο συνηθισμένο σημείο στο οποίο αποχωρούν νεαρά Μέλη (βλ. Έρευναγια την Ανάπτυξη του Σ.Ε.Π.). Βοηθώντας τα παιδιά και τους νέους να έχουν μια ομαλή μετάβαση θα τους δώσουμε την ευκαιρία να μη χάσουν τα πολλά και συναρπαστικά πράγματα που τους περιμένουν στο επόμενο Τμήμα. Η συνέχεια της Προσκοπικής ζωής των παιδιών και των εφήβων από Τμήμα σε Τμήμα είναι θεμελιώδες στοίχημα της αναπτυξιακής στρατηγικής του Σ.Ε.Π. για βιώσιμη Ανάπτυξη.
Το διακριτικό «Ανεβαίνω» διατίθεται από το Προσκοπικό Πρατήριο, σύμφωνα με την Ανακοίνωση23 / 2023. Στα Τμήματα θα αποσταλεί προωθητικό υλικό για το «ΑΝΕΒΑΙΝΩ».

Καλή Προσκοπική δουλειά!
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110_2023.pdf